Новини
P2_Building_MTITC.jpg
Министър Николина Ангелкова назначи нов изпълнителен директор на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“
27.08.2014
Служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова назначи за изпълнителен директор на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ Здравко Цонев. Заповедта вл...
MTITC_bg_new.JPG
МТИТС няма да допусне дестабилизация в работата на Пристанище Бургас
27.08.2014
Във връзка с изпратено писмо от СС „Подкрепа“ и Синдиката на пристанищните работници министър Николина Ангелкова заявява, че в никакъв случай няма да допусне дестабилизация в работата на „Пристанище Б...
P3145936.JPG
Диян Димов е новият изпълнителен директор на Пристанище Бургас
26.08.2014
От днес, новият изпълнителен директор на „Пристанище Бургас” ЕАД е Диян Димов. Диян Димов е завършил „Икономика и организация на водния транспорт“ в Одески институт за инженери на Морския флот, Укр...
P1_Building_MTITC.jpg
В МТИТС не се обсъжда увеличение на цената на билетите за влакове
25.08.2014
Във връзка с публикация от днес, Ви информираме, че не се планира увеличение на цената на билетите за пътуване с влак. В момента “Холдинг БДЖ” ЕАД и Национална компания “Железопътна инфраструктура” ра...
Още Новини
Обществено обсъждане
boeing6.jpg
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
27.08.2014
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     Мотиви През м. ноември ...
railway.jpg
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Тарифа № 5)
01.08.2014
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     Мотиви Проект на Постанов...
1_vlak.jpg
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
18.07.2014
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     Мотиви Мотивите за предло...
Още Обществено обсъждане
Профил на купувача
Откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначение с цел експлоатация на линията за търговски въздушен превоз, договорена със Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Република Индия
30.07.2014
Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначение с цел експлоатац...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за служители на централната администрация и извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ и разработване на информационни материали – наръчници за всеки обучителен модул”, публикувана под номер 00042-2014-0012 в Регистъра на обществените поръчки
01.07.2014
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана под номер 00042-2014-0013 в Регистъра на обществените поръчки
01.07.2014
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане ...
Публична покана с предмет: ”Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за установяване датата и размера на изпълнението (съответно – забавата в изпълнението и размера на неизпълнението) на одобрените от концедента Годишни инвестиционни планове за 2012 г. и 2013 г. на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, поотделно за всяко летище, направление и вид на инвестициите; проверка за приложимостта и спазването на процедурите по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, спазването на принципите на добрата пазарна практика при възлагането и извършването на отчетените инвестиции; установяване на съответствието на извършеното строителство с одобрените проекти и на качеството на изпълнението му с приложимите стандарти, по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД”, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9031711
30.06.2014
1. Покана (185.36 KB)    2. Приложение № 1 - Допълнителна информация (122 KB)      3. Приложение № 2 - Заявление за участие - образец (38 KB) 4. Протокол № 2 - за разглеждане, оценка на оф...
Още Профил на купувача
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Цифровизация на телевизионния ефир
 • 940 9400
 • БДЖ онлайн продажби
 • Права на гражданите на Република България при пътуване в страните от Европейския съюз
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • Концесии – актуално
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Изпълнение на предварителните условия за средствата от ЕС за 2014 - 2020
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Европейският комуникационен офис обявява конкурс за длъжността Директор на офиса
Предложения за пощенско-филателни издания през 2015 година
Консултации по екологичната оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed