Новини
papazov.jpg
Министър Данаил Папазов: Започваме модернизацията на жп гара Бургас
14.07.2014
„Инвестираме над 8 млн. лв. за модернизацията на жп гара Бургас“. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на подписването на договорите за ...
papazov.jpg
Ежедневно железниците извършват проверка на техническата изправност на подвижния състав и инфраструктурата
14.07.2014
„Българските железници ежедневно правят проверка на техническата изправност на подвижния състав и железопътната инфраструктура. За мен железопътният транспорт остава един от най-надеждните. Продължава...
3_1.jpg
Най-вероятно до края на деня ще бъде отворен пътят към Бургас
13.07.2014
„Надявам се, че до края на деня ще бъде разчистен района на произшествието и движението по път 1 към Бургас ще бъде пуснато”, заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Д...
430x287.gif
Пътнически влак дерайлира в района на жп гара Калояновец
12.07.2014
В района на жп гара Калояновец дерайлира пътнически влак, движещ се по направлението София-Варна. Инцидентът се е случил днес – 12.07.2014 г., около 15,17 часа. По време на инцидента, локомотивът с...
Още Новини
Обществено обсъждане
1_vlak.jpg
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт
18.07.2014
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     Мотиви Мотивите за предло...
logo_sm_gva.jpg
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
11.07.2014
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     Мотиви През м. ноември 2012...
iaaa_logo.jpg
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L,

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 125 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация,

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 130 от 18 август 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики

11.07.2014
Проектите са публикувани в електронен вид за обществено обсъждане и са на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     Мотиви Представям на вн...
Port.JPG
Проект на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
30.06.2014
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.     Мотиви Съгласно чл. 60а, ал. ...
Още Обществено обсъждане
Профил на купувача
Покана за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо, обмяна на валута и др.“
22.07.2014
Покана за участие в обществена поръчка от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), София 1540, бул. „Брюксел” № 1. На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществен...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучение за служители на централната администрация и извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и/или координирани по проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ и разработване на информационни материали – наръчници за всеки обучителен модул”, публикувана под номер 00042-2014-0012 в Регистъра на обществените поръчки
01.07.2014
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлаган...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, публикувана под номер 00042-2014-0013 в Регистъра на обществените поръчки
01.07.2014
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане ...
Публична покана с предмет: ”Изготвяне на финансово-счетоводна, техническа и правна експертиза за установяване датата и размера на изпълнението (съответно – забавата в изпълнението и размера на неизпълнението) на одобрените от концедента Годишни инвестиционни планове за 2012 г. и 2013 г. на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, поотделно за всяко летище, направление и вид на инвестициите; проверка за приложимостта и спазването на процедурите по Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, спазването на принципите на добрата пазарна практика при възлагането и извършването на отчетените инвестиции; установяване на съответствието на извършеното строителство с одобрените проекти и на качеството на изпълнението му с приложимите стандарти, по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД”, публикувана в РОП на АОП под уникален номер 9031711
30.06.2014
1. Покана (185.36 KB) 2. Приложение № 1 - Допълнителна информация (122 KB) 3. Приложение № 2 - Заявление за участие - образец (38 KB) ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА Отваря...
Още Профил на купувача
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Цифровизация на телевизионния ефир
 • 940 9400
 • БДЖ онлайн продажби
 • Права на гражданите на Република България при пътуване в страните от Европейския съюз
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • Концесии – актуално
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Изпълнение на предварителните условия за средствата от ЕС за 2014 - 2020
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Европейският комуникационен офис обявява конкурс за длъжността Директор на офиса
Предложения за пощенско-филателни издания през 2015 година
Консултации по екологичната оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed