Представяне

София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9
Справки: тел. 02/940 - 9771
Приемна: тел. 02/940 - 9640
тел./факс : 02/988 - 5094
Център за информация и административно обслужване на гражданите: тел. 02/940 - 9542, 02/940-9640
Горещи линии за сигнали за корупция: тел. 02/940 - 9430, 02/940 - 9436
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
тел./факс  02/940 - 9824
тел. 02/940 - 9301, 02/940 - 9534, 02/940 - 9620
Изпрати съобщение

Център за информация и административно обслужване на гражданите
 

 
За министерството
Министър
Политически кабинет
Администрация
Декларации

 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Цифровизация на телевизионния ефир
 • 940 9400
 • БДЖ онлайн продажби
 • Права на гражданите на Република България при пътуване в страните от Европейския съюз
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • Концесии – актуално
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Изпълнение на предварителните условия за средствата от ЕС за 2014 - 2020
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Откриване на конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи
Sea2Sea: Изграждане на интермодален товарен коридор, свързващ Егейско с Черно море
Разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed