Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Биография

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

ОБРАЗОВАНИЕ
Висше

Стопанска академия, гр. Свищов
Магистър – финансов мениджмънт

Университет за национално и световно стопанство - гр. София
Бакалавър – публични финанси
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
май 2013 г. – август 2014 г. Народен представител в 42-то Народно събрание и член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и член на Комисията по енергетика
май 2011 г. – март 2013 г. Министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
юли 2009г. - май 2011г.

Заместник – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт”
в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2003г. - юли 2009г. „БГ НИТ” ЕООД – управител
Официално представителство на фирма STOLL - Германия за България
2002г. - 2003г. „Балтекс комерс” ЕООД – търговски директор
Търговско представителство за индустриално оборудване на фирми от Австрия и Германия
1999г. - 2002г.

Текстилен комбинат „Монтана” АД –  Председател на борда на директорите и член на управителния съвет

„Сата” ООД – търговски директор
Международна търговска дейност

Председател на Борда на директорите и член на Управителния съвет
„Монтана"АД


„Аналитик” АД – член на надзорния съвет
Производство на инструментално оборудване

1995 г. - 1996 г. „София Инс”
Инспектор "Индустриален риск и промишлено застраховане"
ЕЗИЦИ Английски , немски, руски
ЛИЧНИ ДАННИ Дата на раждане: 19.07.1972 г.
ЧЛЕНСТВО

Член на Управителния съвет и заместник-председател на Асоциацията на производителите от леката промишленост

Председател на комисията по  конкурентоспособност към Асоциацията на производителите от леката промишленост


Правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Информация относно издаваните от министъра актове в изпълнение на неговите правомощия съгласно правилото на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed