Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Каталог на българските пощенски марки 1879-2005 г.

Добре дошли в богатството на българските пощенски марки!
От май 1879 г. до юни 1999 г. – 4406 обикновени пощенски марки на България! И още – изданията за бърза поща, служебни марки, телеграфни марки, колетни марки, марки за доплащане, пощенско-благотворителни марки.

Няма грешка!
Всяка поредица – подробно разработена с данни от най-новите изследвания на българските филателни специалисти! Новооткрити пощенски документи променят сензационно представата за някои от класическите издания!

Енциклопедичен справочник
Тези страници могат да се използват и за попълване на вашите енциклопедични познания. Българската пощенска марка носи в себе си история и култура. Събития и личности оживяват в миниатюрната живопис...

За читателите на каталога

Актуалният пазар
Цените в “Каталог на българските пощенски марки” са на специализираното поделение на “Български пощи” – ЕАД “Българска филателия и нумизматика”. Те отразяват реално състоянието на вторичния, колекционерски пазар в България и са разработени от екип специалисти на “Български пощи” - ЕАД и “Българска филателия и нумизматика”.

Разновидности и куриози
Специални таблици, създадени от Научно-информационния център по филателия към Съюза на българските филателисти, показват всички възможни разновидности и куриози на българските марки, както и техните филателни оценки.
В каталога са включени всички марки, издадени официално самостоятелно от пощенското или съвместно с финансовото ведомство (до 1952 г.) на

Княжество България (1879-1908 г.)

Царство България от 1909 до 1934 г.

Царство България от 1935 до 1946 г., 

Народна република България (1946-1960 г.),

Народна република България (1961-1970 г.),

Народна република България (1971-1980 г.),

Народна република България (1981-1990 г.),

Република България (1991-1999 г.),

Република България (1999-2000 г.),

Република България 2001 г.

Република България 2002 г.

Република България 2003 г.

Република България 2004 г.

Република България 2005 г.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed