Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Народна република България (1971-1980 г.)
1974 г.

 

1974 (15 януари). Народно творчество - дърворезба. Худ. К. Кънев и П. Рашков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (3х4) с триптих 2376-2378 на ред; (4х4) с по две двойки 2379-2380 на ред; (4х4) с по две двойки 2381-2382 на ред; (между двойките има празно поле).

1974 (15 януари). Народно творчество - дърворезба. Худ. К. Кънев и П. Рашков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (3х4) с триптих 2376-2378 на ред; (4х4) с по две двойки 2379-2380 на ред; (4х4) с по две двойки 2381-2382 на ред; (между двойките има празно поле).

Дърворезби със старозаветни сцени от иконостаса на Роженския манастир.

2376, 2377, 2378
2132b.jpg (37982 bytes)
1 ст., 2 ст., 3 ст.
2379, 23802381, 2382
2133b_1.jpg (29172 bytes)2133b.jpg (28742 bytes)
5 ст., 8 ст.13 ст., 28 ст.

2376 1 ст.

2377 2 ст.

2378 3 ст.

2379 5 ст.

2380 8 ст.

2381 13 ст.

2382 28 ст.

2376-2378 (тройка)

2379-2380 (двойка)

2381-2382 (двойка)

Тиражи: 2376-2378 - по 2 000 000; 2379-2382 - по 200 000.

 

1974 (28 януари). 50 г. от смъртта на В. И. Ленин. Худ. М. Пейкова и Г. Ковачев. П. офсет в ГОЗНАК - Москва. Наз. Г 121/4:12. Листа (5х5).

2383 - “Ленин”, картина на Никола Мирчев; 2384 - “С Ленин”, картина на В. А. Серов.

23832384
2134_2.jpg (11688 bytes)2134_18.jpg (10970 bytes)
2 ст.18 ст.

Тиражи: 2383 - 2 000 000; 2384 - 350 000.

 

1974 г. (28 януари). 50 г. от смъртта на Димитър Благоев. Худ. М. Пейкова и Г. Ковачев. П. офсет в ГОЗНАК - Москва. Наз. Г 121/4:12. Листа (5х5).

“Зазоряване”, картина на Георги Ковачев.

2385
2143_2.jpg (14409 bytes)
2 ст.

Тираж: 1 500 000.

 

1974 (1 февруари). Домашни животни Худ. В. Василева. П. дълбок. Наз. Г 131/4:13. Листа (5х5).

2386 - овца; 2387 - коза; 2388 - свиня; 2389 - крава; 2390 - биволица; 2391 - кон.

238623872388
2135_1.jpg (6791 bytes)2135_2.jpg (9042 bytes)2135_3.jpg (8473 bytes)
1 ст.2 ст.3 ст.
238923902391
2136_5.jpg (8941 bytes)2136_13.jpg (7901 bytes)2136_20.jpg (10755 bytes)
5 ст.13 ст.20 ст.

Тиражи: 2386 - 3 000 000; 2387 - 2 000 000; 2388 - 1 000 000; 2389 - 800 000; 2390 - 500 000; 2391 - 240 000.

1974 (11 февруари). 25 г. Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ). Худ. А. Мечкуев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

2392
2143_13_1.jpg (9159 bytes)
13 ст.

Тираж: 500 000.

 

1974 (25 март). Световно първенство по футбол Мюнхен’74. Худ. В. Василева и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 131/4:13. Листа (5х5).

239323942395
2139_1.jpg (13219 bytes)2139_2.jpg (12614 bytes)2139_3.jpg (13081 bytes)
1 ст.2 ст.3 ст.
239623972398
2140_13.jpg (15775 bytes)2140_28.jpg (12971 bytes)2140_40.jpg (11632 bytes)
13 ст.28 ст.40 ст.

Тиражи: 2393-2394 - по 3 000 000; 2395 - 1 000 000; 2396-2397 - по 500 000; 2398 - 250 000.

 

1974 (25 март). Световно първенство по футбол Мюнхен’74. Блок. Худ. В. Василева и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Р 131/4:13. Размери 66х77 мм.

На рамката - световната купа по футбол и емблемата на първенството.

2399
2174b.jpg (38880 bytes)
1 лв.

Тираж: 240 000.

* Със същия сюжет 2400.

 

1974 (25 март). Световно първенство по футбол Мюнхен’74. Блок. Худ. В. Василева и А. Старейшински. П. дълбок. Неназ. Размери 66х77 мм. Номериран.

Виж 2399.

2400 1 лв.

Тираж: 16 000.

 

1974 (25 април). IV републикански фестивал на художествената самодейност. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

240124022403
2141_1.jpg (11312 bytes)2141_2.jpg (11430 bytes)2141_3.jpg (11541 bytes)
1 ст.2 ст.3 ст.

Тиражи: 2401 - 3 000 000; 2402 - 2 000 000; 2403 - 1 000 000.

 

1974 (25 април). IV републиканска спартакиада. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

240424052406
2141_5.jpg (9657 bytes)2142_13.jpg (10183 bytes)2142_18.jpg (10504 bytes)
5 ст.13 ст.18 ст.

Тиражи: 2404 - 700 000; 2405 - 160 000; 2406 - 500 000.

1974 (20 май). ФИА - пролетен конгрес, София. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

Емблемите на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) и Съюза на българските автомобилисти (СБА).

2407
2143_13.jpg (10486 bytes)
13 ст.

Тираж: 200 000.

 

1974 (20 май). Световна младежка филателна изложба Младост ’74. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 13. Листа (6х5).

Детски рисунки: 2408 - “Изучаване на Космоса” на Пенко Бамбов, 10 г.; 2409 - “Солници” на Мариана Близнакова, 12 г.; 2410 - “Нестинарки” на Детелина Лалова, 14 г.; 2411 - “Дружба СССР-НРБ”на Ваня Боянова, 9 г.

2408240924102411
2137_1.jpg (14929 bytes)2137_2.jpg (14950 bytes)2137_3.jpg (17874 bytes)2138_28.jpg (18918 bytes)
1 ст.2 ст.3 ст.28 ст.

Тиражи: 2408 - 5 000 010; 2409 - 4 000 020; 2410 - 2 000 010; 2411 - 230 010.

 

1974 (20 май). Световна младежка филателна изложба Младост ’74. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Неназ. с отпечатана перфорация. Размери 70х70 мм.

“Пролет”, рисунка на Владимир Кънчев, 14 г.

2412
2175b.jpg (47023 bytes)
60 ст.

Тираж: 190 000.

Сувенирен блок - син. П. дълбок в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Номиналната стойност е зачертана. Номериран.

Тираж: 15 000 блока.

 

1974 (23 май). Световна младежка филателна изложба Младост ’74. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 131/4:13. Размери 86х76 мм.

“Маринчо Бинбелов - Страшния”, гравюра на Васил Захариев.

2413
2176b_1.jpg (37515 bytes)
80 ст.

Тираж: 42 000.

Сувенирен блок - черен. Неназ. Номиналната стойност е зачертана. Номериран.

Тираж: 15 000 блока.

* През 1977 г. върху сувенирния блок е направена черна надпечатка “Пети национален преглед на младежката филателия - Плевен'77”. Тираж: 2000 блока.

 

1974 (20 юни). 94-та сесия на ИС на ЮНЕСКО, Варна. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

Стара и съвременна българска архитектура, емблемата на организацията.

2414
2146_18.jpg (11171 bytes)
18 ст.

Тираж: 250 000.

 

1974 (22 юни). Градински цветя. Худ. М. Йоич. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

2415 - димитровче; 2416 - ружа; 2417 - кандилка; 2418 - лале; 2419 - камшик; 2420 - теменуга.

241524162417
2144_1.jpg (12272 bytes)2144_2.jpg (13704 bytes)2144_3.jpg (12407 bytes)
1 ст.2 ст.3 ст.
241824192420
2145_18.jpg (10978 bytes)2145_20.jpg (13194 bytes)2145_28.jpg (13660 bytes)
18 ст.20 ст.28 ст.

Тиражи: 2415 - 3 000 000; 2416 - 2 000 000; 2417 - 1 000 000; 2418-2419 - по 800 000; 2420 - 320 000.

 

1974 (22 юни). Градински цветя. Блок. Худ. М. Йоич. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 78х60 мм.

На марката - гайардия; на рамката - ружа, лале, димитровче, теменуга, камшик и кандилка.

2421
2177b.jpg (58456 bytes)
80 ст.

Тираж: 310 000.

 

1974 (5 август). 100 г. Всемирен пощенски съюз (UPU). Худ. К. Кънев и П. Рашков. П. дълбок. Наз. Г 131/4:13. Листа (5х5).

2422 - вестоносец на кон с пощенски рог; 2423 - първата българска пощенска кола.

24222423
2147_2.jpg (11319 bytes)2147_18.jpg (11150 bytes)
2 ст.18 ст.

Тиражи: 2422 - 3 000 000; 2423 - 153 000.

1974 (5 август). 100 г. Всемирен пощенски съюз (UPU). Блок. Худ. К. Кънев и П. Рашков. П. дълбок. Наз. Р 131/4:13. Размери 80х58 мм.

Емблемата на организацията (паметникът на Всемирния пощенски съюз в Берн, Швейцария).

2424
2173b_1.jpg (20846 bytes)
80 ст. (28 ст. + 52 ст.)

Тираж: 153 000.

* Със същия сюжет 2425.

 

1974 (5 август). 100 г. Всемирен пощенски съюз (UPU). Блок. Худ. К. Кънев и П. Рашков. П. дълбок. Неназ. Размери 80х58 мм. Номериран.

Виж 2424.

Тираж: 13 000.

 

1974 (12 август). 30 г. ДПО “Септемврийче”. Худ. М. Константинова. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

2426 - пионер и дружинен ръководител; 2427 - волно и щастливо детство.

24262427
2146_1.jpg (9595 bytes)2146_2.jpg (12144 bytes)
1 ст.2 ст.

Тиражи: по 1 000 000.

 

1974 (12 август). 30 г. ДПО “Септемврийче”. Блок. Худ. М. Константинова. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 60х84 мм.

На марката - значката на пионерската организация; на рамката - девизът на организацията.

2428
2172b.jpg (25587 bytes)
60 ст.

Тираж: 200 000.

 

1974 (29 август). Девети септември 1944 г. Худ. П. Рашков. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

2429 - победата на 9.IХ.1944 г.; 2430 - посрещането на Съветската армия и българските партизани; 2431 - социалистическо строителство; 2432 - селско стопанство; 2433 - наука и технически прогрес.

242924302431
2147_1.jpg (10723 bytes)2148_2.jpg (10842 bytes)2148_5.jpg (11485 bytes)
1 ст.2 ст.5 ст.
24322433
2148_13.jpg (11454 bytes)2148_18.jpg (10979 bytes)
13 ст.18 ст.

Тиражи: 2429 - 3 000 000; 2430 - 2 000 000; 2431 -700 000; 2432 - 500 000; 2433 - 150 000.

 

1974 (18 септември). Международна филателна изложба Стокхолмия’74. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 13:131/4. Размери 65х72 мм.

Парламентът в Стокхолм, Швеция; емблемата на изложбата.

2434
2178b.jpg (37765 bytes)
40 ст.

Тираж: 50 000.

 

1974 (19 октомври). ХVIII световно първенство по спортна гимнастика, Варна. Худ. Л. Чехларов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

24352436
2149_2.jpg (10868 bytes)2149_13.jpg (10821 bytes)
2 ст.13 ст.

Тиражи: 2435 - 1 500 000; 2436 - 200 000.

 

1974 (29 октомври). Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа 1974 г. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 13:131/4. Размери 96х116 мм.

2437
2179b_1.jpg (78390 bytes)
60 ст. (4х13 ст. + 8 ст.)

Тираж: 260 000.

* Със същия сюжет 2438.

1974 (29 октомври). Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа 1974 г. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Неназ. Размери 96х116 мм. Номериран.

Виж 2437.

2438 60 ст. (4х13 ст.+8 ст.)

Тираж: 15 000.

 

1974 (20 ноември). Редовна - пощенски код от 1.I.1975 г. Худ. К. Кънев. П. дълбок. Наз. Г 13:131/4. Листа (10х5).

Указване мястото за попълване на пощенския код върху плика.

2439
201_2_1.jpg (5403 bytes)
2 ст.

Тираж: 10 000 000.

 

1974 (5 декември). Нова година 1975. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х5).

Сурвакница.

2440
201_2_3.jpg (7860 bytes)
2 ст.

Тираж: 3 000 000.

 

1974 (28 декември). История на България - 1300 г. българска държава. Худ. М. Пейкова и Г. Ковачев. П. дълбок. Наз. Г 13:131/4. Листа (5х4).

2441 - “Св. Тодор Стратилат”, керамична икона от Преслав Х в.; 2442 - медальон от Велико Търново ХII-ХIV в.; 2443 - капител от колона от Преслав IХ-Х в.; 2444 - сребърна чаша на Сивин Жупан, Преслав Х в.; 2445 - глинен потир от Преслав Х в.; 2446 - лъвица - торс от Преслав Х в.; 2447 - златен дискос от Преслав Х в.; 2448 - двуглав орел, плоча от Стара Загора Х-ХI в. (На 2442 медальонът е погрешно представен като сребърен, вместо бронзов; потирът на 2445 е от Плиска.)

2441244224432444
2150_1.jpg (11298 bytes)2150_2.jpg (11871 bytes)2150_3.jpg (13353 bytes)2151_5.jpg (11490 bytes)
1 ст.2 ст.3 ст.5 ст.
2445244624472448
2151_8.jpg (11058 bytes)2151_13.jpg (11864 bytes)2151_18.jpg (11828 bytes)2152_28.jpg (11560 bytes)
8 ст.13 ст.18 ст.28 ст.

Тиражи: 2441-2442 - по 3 000 000; 2443 - 1 000 000; 2444 - 800 000; 2445-2447 - по 500 000; 2448 - 228 000.

 

 

1971 г.
1972 г.
1973 г.
1974 г.
1975 г.
1976 г.
1977 г.
1978 г.
1979 г.
1980 г.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed