Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Народна република България (1971-1980 г.)
1979 г.

1979 (25 януари). 30 г. СИВ. Худ. А. Мечкуев. П. дълбок. Наз. Г 131/4:13. Листа (4х5).

Държавните знамена на България, Унгария, Виетнам, ГДР, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР и Чехословакия, сградата на СИВ в Москва и емблемата на организацията.

2807
149_13.jpg (10396 bytes)
13 ст.

Тираж: 150 000.

1979 (30 януари). Световна филателна изложба Филасердика ’79 - 100 г. българска пощенска марка (II издание с променени цветове). Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5) за 2808-2810; (5х4) за 2811-2812.

Виж 2800-2804.

 

Световна филателна изложба Филасердика ’79 - 100 г. българска пощенска марка (II издание с променени цветове). Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5) за 2808-2810; (5х4) за 2811-2812..
280828092810
138_2.jpg (11133 bytes)139_13.jpg (10092 bytes)139_44.jpg (10898 bytes)
2 ст.13 ст.23 ст.
28112812
139_35.jpg (10915 bytes)139_53.jpg (9534 bytes)
35 ст.53 ст.

Тиражи: 2808 - 3 000 000; 2809 и 2811 - по 2 300 000; 2810 - 300 000; 2812 - 100 000.

* Освен цвета в 2808-2812 е променена и годината на издаване.

1979 (13 февруари). 100 г. Българска народна банка. Худ. Ст. Ненов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5).

БНБ в София, аверс и реверс на юбилейна монета от 5 лв. “100 г. български съобщения”.

2813
160_2.jpg (8182 bytes)
2 ст.

Тираж: 500 000.

1979 (26 февруари). Редовни - марки за автомат. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок в Печатница за държавни книжа - Лайпциг. Наз. 133/4:14. Ролки по 1000 марки.

28142815
2-c.jpg (5345 bytes)1-c.jpg (5271 bytes)
2 ст.5 ст.

Редовни - марки за автомат. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок в Печатница за държавни книжа - Лайпциг. Наз. 13/:14. Ролки по 1000 марки.

Тиражи: 2814 - 10 000 000; 2815 - 5 000 000.

* 2814-2815 са предназначени за продажба от автомат. * Всяка пета марка е с контролен номер на гумираната страна: четирицифрен за номерата, завършващи на “0”, трицифрен за завършващите на “5”.

* Няма сведения как е извършено назъбването.

1979 (28 февруари). 100 г. от рождението на Александър Стамболийски. Худ. А. Старейшински.П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Стамболийски като мин.-председател.

 

2816
143_2_1.jpg (7931 bytes)
2 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (2 март). Надпечатка - Европа: Хелзинки’75, Белград’77, Мадрид’80. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. висок. Номериран.
2817
232b.jpg (63557 bytes)

60 ст. (4х13 ст.+8 ст.) черна надп. в. 2437

Надпечатка - Европа: Хелзинки’75, Белград’77, Мадрид’80. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. висок. Номериран.

2817

Тираж: 35 000.

1979 (8 март). Международна година на детето. Худ. В. Кантарджиева. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Международна година на детето. Худ. В. Кантарджиева. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Стилизирано цвете като лице на дете, емблемата на годината.

2818
143_23.jpg (6048 bytes)
23 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (20 март). VIII световен конгрес на глухите, Варна. Худ. В. Кантарджиева. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Символ на човешката глухота, емблемата на Световната организация на глухите.

2819
143_13.jpg (7036 bytes)
13 ст.

Тираж: 150 000.

1979 (20 март). 75 г. Български професионални съюзи. Худ. Р. Станоева и Ал. Сертев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Емблемата на честването.

 

75 г. Български професионални съюзи. Худ. Р. Станоева и Ал. Сертев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

2820
143_2.jpg (7971 bytes)
2 ст.

Тираж: 500 000.

1979 (2 април). София - 100 г. столица на България. Худ. Хр. Христов. П. дълбок. Наз. Г 13:131/4.

2821 - централната скулптурна група от паметника на Съветската армия; 2822 - “Майка София” - скулптурна група от паметника пред Централна гара; 2823-2825 (триптих) - детайл от барелефа “Откриване на Учредителното народно събрание в Търново” от Паметника на цар Освободител.

 

София - 100 г. столица на България. Худ. Хр. Христов. П. дълбок. Наз. Г 13:13/

2821 2 ст.

2 ст.

2822 5 ст.

5 ст.

2823 13 ст.

13 ст.

2824 23 ст.

23 ст.

2825 25 ст.

25 ст.

Тиражи: по 100 000.

* 2821-2825 са отпечатани в блок заедно с една винетка.

1979 (2 април). София - 100 г. столица на България. Блок. Худ. Хр. Христов. П. дълбок. Наз. Г 13:131/4. Размери 106х103 мм.

2821-2825; винетка - гербът на София.

 

София - 100 г. столица на България. Блок. Худ. Хр. Христов. П. дълбок. Наз. Г 13:13/. Размери 106х103 мм.
2826
231b.jpg (57003 bytes)

68 ст. (2, 5, 13, 23 и 25 ст. + вин.)

Тираж: 100 000.

1979 (11 април). Съвместен космически полет СССР-НРБ. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4) за 2827 и 2829; (4х5) за 2828.

2827 - излитане на ракетата-носител; 2828 - неосъщественото скачване на космическия кораб “Союз 33” с орбиталната станция “Салют 6”; 2829 - приземяване на капсулата с космонавтите. На всяка марка - емблемите на международната космическа програма “Интеркосмос” и на съвместния полет.

 

Съвместен космически полет СССР-НРБ. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4) за 2827 и 2829; (4х5) за 2828.

282728282829
144_12.jpg (7008 bytes)144_25.jpg (8068 bytes)144_35.jpg (8177 bytes)
12 ст.25 ст.35 ст.

Тиражи: по 210 000.

Специално издание. 2827-2829 са издадени всяка марка в блок (89х123 мм) с оригинални цветове.

2827-2829 са издадени всяка марка в блок (89х123 мм) с оригинални цветове.

Тираж: по 51 блока.

1979 (11 април). Съвместен космически полет СССР - НРБ. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 68х86 мм.

“Союз”, Земята, знамената на България и СССР; емблемите на международната космическа програма “Интеркосмос” и на съвместния полет.

2830
229b.jpg (13290 bytes)
1 лв.

Тираж: 100 000.

1979 (11 април). Съвместен космически полет СССР - НРБ. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Неназ. Размери 81х87 мм. Номериран.

2831
234b.jpg (16081 bytes)
1 лв.

Съвместен космически полет СССР - НРБ. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Неназ. Размери 81х87 мм. Номериран.

Тираж: 10 000.

* 2830 е с допълнително отпечатани космически ракети и текст “Интеркосмос” върху 2830.

1979 (8 май). 100 г. български съобщения. Худ. Ст. Ненов. П. дълбок. Наз. Г 131/4:13. Листа (4х5).

2832 - гълъб и самолет; 2833 - стар и модерен телефонен апарат; 2834 - морзов апарат и телетип; 2835 - стар и модерен радиопредавател; 2836 - Телевизионната кула в София и далекосъобщителен спътник “Молния”.

 

100 г. български съобщения. Худ. Ст. Ненов. П. дълбок. Наз. Г 13/:13. Листа (4х5).

283228332834
147_2.jpg (9065 bytes)147_5.jpg (8707 bytes)148_13.jpg (9393 bytes)
2 ст.5 ст.13 ст.
28352836
148_23.jpg (8824 bytes)148_35.jpg (8496 bytes)
23 ст.35 ст.

Тиражи: 2832 - 2 000 000; 2833 - 1 000 000; 2834-2835 - по 500 000; 2836 - 210 000.

1979 (8 май). 100 г. български съобщения. Блок. Худ. Ст. Ненов. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 65х69 мм.

Земната станция за космически връзки край София, реактивен самолет, радиолокатор, далекосъобщителен спътник “Молния” и емблемите на Всемирния пощенски съюз (UPU), Министерството на съобщенията на НРБ и Международния съюз на далекосъобщенията (UIT).

 

100 г. български съобщения. Блок. Худ. Ст. Ненов. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 65х69 мм.

2837
230_50.jpg (15259 bytes)
50 ст.

Тираж: 130 000.

1979 (8 май). 100 г. български съобщения. Блок. Худ. Ст. Ненов. П. дълбок. Неназ. Размери 65х69 мм. Номериран.

Вж. 2837.

2838 50 ст.

50 ст.

Тираж: 30 000.

1979 (14 май). Съвместен космически полет СССР - НРБ (II). Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5).

2839 - първият български космонавт Георги Иванов; 2840 - космонавтите Н. Рукавишников и Г. Иванов. На всяка марка - емблемите на съвместния полет и на международната програма “Интеркосмос”.

 

Съвместен космически полет СССР - НРБ (II). Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5).

28392840
146_2.jpg (8377 bytes)146_13.jpg (8952 bytes)
2 ст.13 ст.

Тиражи: 2839 - 500 000; 2840 - 300 000.

1979 ( 15 май). ХХII Олимпийски игри Москва’80 - I. Худ. Л. Чехларов и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа с 16 марки и 1 винетка от 4 маркови полета: (5х4) за 2841, 2843 и 2846; (4х5) за 2842, 2844-2845.

Лека атлетика.

 

ХХII Олимпийски игри Москва’80 - I. Худ. Л. Чехларов и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа с 16 марки и 1 винетка от 4 маркови полета: (5х4) за 2841, 2843 и 2846; (4х5) за 2842, 2844-2845.

284128422843
164_2.jpg (9031 bytes)165_13.jpg (9621 bytes)164_25.jpg (8013 bytes)
2 ст.13 ст.25 ст.
284428462845
165_35.jpg (8090 bytes)164_1.jpg (8386 bytes)165_43.jpg (8893 bytes)
35 ст.1 лв.43 ст.

Тиражи: по 80 000.

1979 (15 май). ХХII Олимпийски игри Москва’80 - I. Блок. Худ. Л. Чехларов и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 66х89 мм. Номериран.

2847
242b_1.jpg (25548 bytes)
2 лв.
Тираж: 60 000.

* За колекционерски цели от 2847 са продавани известни количества неразрязани - шест на лист.

1979 (16 май). Световна филателна изложба Филасердика ’79 - 48 конгрес на ФИП. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 131/4:13. Размери 78х86 мм.

Златен лавров венец от тракийското съкровище от Враца (IV в.пр.н.е.), емблемите на изложбата и на Международната филателна федерация (ФИП).

 

Световна филателна изложба Филасердика ’79 - 48 конгрес на ФИП. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 13/:13. Размери 78х86 мм.

2849
225.jpg (27567 bytes)
1 лв.

Тираж: 60 000.

1979 (18 май). Световна филателна изложба Филасердика ’79. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13:131/4. Размери 63х61 мм.

Пощенската марка от блок 2506, първата българска пощенска марка от 5 сантима, емблемата на изложбата, гербът на София.

 

Световна филателна изложба Филасердика ’79. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13:13/. Размери 63х61 мм.

2849
237b.jpg (15829 bytes)
1 лв.

Тираж: 60 000.

* За колекционерски цели от 2849 са продавани известни количества неразрязани - четири на лист.

1979 (20 май). Световна филателна изложба Филасердика ’79 - ден на България. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Хотел “Витоша - Ню Отани” в София.

 

Световна филателна изложба Филасердика ’79 - ден на България. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

2850
145_2.jpg (10882 bytes)
2 ст.

Тираж: 500 000.

1979 (23 май). Световна филателна изложба Филасердика ’79 - 100 г. българска пощенска марка. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 13:131/4. Размери 92х123 мм. Номериран.

Първата българска пощенска марка от 5 сантима и първите пощенски марки на Испания, Бразилия, СССР (РСФСР), Германия, Франция, Италия, Великобритания, САЩ, Швеция, Япония, Канада и Холандия, емблемите на Министерството на съобщенията на НРБ и на изложбата.

 

Световна филателна изложба Филасердика ’79 - 100 г. българска пощенска марка. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 13:13/. Размери 92х123 мм. Номериран.

2851
233b.jpg (60900 bytes)
5 лв.

Тираж: 22 000.

* За колекционерски цели от 2851 са продавани известни количества неразрязани - четири на лист.

* В тираж 2000 блока от 2851 съществуват и без номер.

1979 (23 май). Световна филателна изложба Филасердика ’79 - ден на СССР, българо-съветска дружба. Худ. Вл. Коренев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5).

Илюстрация от албума “Здравствуйте братушки” на палехските художници Калерия и Борис Кукулиеви.

2852
150_2.jpg (10588 bytes)
2 ст.

Тираж: 200 000.

1979 (23 май). Фестивал на хумора и сатирата Габрово’79. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 131/4. Листа (5х4).”Хитър Петър”, рисунка на Борис Ангелушев.

Фестивал на хумора и сатирата Габрово’79. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13/. Листа (5х4).

2853
151_2.jpg (7903 bytes)
2 ст.
Тираж: 500 000.

1979 (31 май). 450 г. от смъртта на Албрехт Дюрер. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок с гравюра в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 14:133/4. Листа (5х5).

Гравюри от Албрехт Дюрер: 2854 - “Четирите жени” 1497 г.; 2855 - “Трима селяни в разговор” ок. 1496-1497 г.; 2856 - “Готвач с жена си” ок. 1496 г.; 2857 - “Еобанус Хесус” 1526 г.

 

450 г. от смъртта на Албрехт Дюрер. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок с гравюра в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 14:13/. Листа (5х5).

2854285528562857
153_13.jpg (12561 bytes)153_23.jpg (12598 bytes)153_25.jpg (11319 bytes)153_35.jpg (12985 bytes)
13 ст.23 ст.25 ст.35 ст.

Тиражи: 2854-2856 - по 800 000; 2857 - 180 000.

1979 (31 май). 450 г. от смъртта на Албрехт Дюрер. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок с гравюра в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Неназ. с имитирано назъбване. Размери 80х81 мм.

“Носорог”, гравюра от Дюрер; на рамката - монограм на художника.

 

450 г. от смъртта на Албрехт Дюрер. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок с гравюра в Печатница за държавни ценни книжа - Лайпциг. Неназ. с имитирано назъбване. Размери 80х81 мм.

2858
226.jpg (28170 bytes)
80 ст.

Тираж: 100 000.

1979 (5 юни). Въздушна поща. Часовникови кули - I. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет в ГОЗНАК - Москва. Наз. Г 12:121/4. Листа (5х5).

Часовникови кули: 2859 - Бяла Черква; 2860 - Ботевград; 2861 - Пазарджик; 2862 - Габрово; 2863 - Трявна.

 

Въздушна поща. Часовникови кули - I. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет в ГОЗНАК - Москва. Наз. Г 12:12/. Листа (5х5).

285928602861
152_13.jpg (6040 bytes)152_23.jpg (5799 bytes)152_25.jpg (6453 bytes)
13 ст.23 ст.25 ст.
28622863
152_35.jpg (6421 bytes)152_53.jpg (5897 bytes)
35 ст.53 ст.

Тиражи: 2859-2862 - по 800 000; 2863 - 210 000.

1979 (26 юни). Български писатели - Петко Ю. Тодоров, Стефан Л. Костов, Димитър Димов. Худ. Н. Ковачев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х4) с 8 марки и 8 винетки.

2864 - Петко Ю. Тодоров, на винетката -заглавна страница на “Бай Драган”, очерк; 2865 - Стефан Л. Костов, на винетката - плакат от Божидар Икономов за постановка на “Големанов”; 2866 - Димитър Димов, на винетката - плакат от Асен Старейшински за поставновка на “Осъдени души”, драматизация по едноименния роман.

 

Български писатели - Петко Ю. Тодоров, Стефан Л. Костов, Димитър Димов. Худ. Н. Ковачев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х4) с 8 марки и 8 винетки.

286428652866
157_2.jpg (12010 bytes)158_2_1.jpg (14113 bytes)158_2.jpg (13224 bytes)
2 ст.2 ст.2 ст.

Тиражи: по 250 000.

1979 (8 юли). ХVIII световен конгрес на Международния театрален институт, София. Худ. Л. Чехларов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

ХVIII световен конгрес на Международния театрален институт, София. Худ. Л. Чехларов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Стилизирано земно кълбо с театрална маска, емблемата на организацията.

2867
154_13.jpg (7773 bytes)
13 ст.

Тираж: 150 000.

1979 (17 юли). 20 г. Международен дом на журналистите във Варна. Худ. В. Кантарджиева. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

20 г. Международен дом на журналистите във Варна. Худ. В. Кантарджиева. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Сградата и емблемата на Дома на журналистите.

2868
179_8.jpg (8776 bytes)
8 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (17 юли). Международна детска асамблея “Знаме на мира '79”, София. Худ. В. Кантарджиева. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

“Децата на планетата”, мозайка на пионери от Бургас.

2869
154_2_1.jpg (8648 bytes)
2 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (31 юли). ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - II. Худ. Л. Чехларов и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа с 16 марки и 1 винетка от 4 маркови полета: (5х4) за 2870 и 2872-2875; (4х5) за 2871.

Спортна гимнастика.

 

ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - II. Худ. Л. Чехларов и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа с 16 марки и 1 винетка от 4 маркови полета: (5х4) за 2870 и 2872-2875; (4х5) за 2871.

287028712872
161_2.jpg (7121 bytes)162_13.jpg (7171 bytes)161_25.jpg (7101 bytes)
2 ст.13 ст.25 ст.
287328742875
161_35.jpg (7197 bytes)162_43.jpg (7352 bytes)162_1.jpg (7655 bytes)
35 ст.43 ст.1 лв.

Тиражи: по 80 000.

* 2870 е отпечатана и на листа (5х4) без винетки, тираж 2 000 000.

1979 (31 юли). ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - II. Блок. Худ. Л. Чехларов и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 66х89 мм. Номериран.

2876
241b.jpg (28820 bytes)
2 лв.

ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - II. Блок. Худ. Л. Чехларов и А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 66х89 мм. Номериран.

Тираж: 60 000.

* За колекционерски цели от 2876 са продавани известни количества неразрязани - шест на лист.

1979 (7 август). Българска икона IХ-ХIХ в. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет в ГОЗНАК - Москва. Наз. Л 12 1/4. Листа (5х3).

2877 - “Богородица Умиление”, Несебър ХIV в.; 2878 - “Богородица Пътеводителка”, Несебър ХVI в.; 2879 - “Богородица пътеводителка”, Созопол ХVI в.; 2880 - “Богородица пътеводителка”, Созопол ХVI в.; 2881 - “Богородица пътеводителка”, Самоков ХIХ в.

 

Българска икона IХ-ХIХ в. Худ. Ст. Кънчев. П. офсет в ГОЗНАК - Москва. Наз. Л 12 1/4. Листа (5х3).

287728782879
155_13.jpg (12246 bytes)155_23.jpg (12464 bytes)155_35.jpg (11765 bytes)
13 ст.23 ст.35 ст.
28802881
156_43.jpg (14206 bytes)156_53.jpg (14646 bytes)
43 ст.53 ст.

Тиражи: 2877-2880 - по 800 010; 2881 - 150 000.

1979 (9 август). 100 г. българска сте-нография. Худ. Ив. Кьосев. П. дълбок. Наз. Г 13:13 1/4. Листа (5х4).

Основателят на българската стенография Антон Безеншек и негова мисъл, изписана със стенографски сигли.

 

100 г. българска сте-нография. Худ. Ив. Кьосев. П. дълбок. Наз. Г 13:13 1/4. Листа (5х4).

2882
154_2.jpg (9285 bytes)
2 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (28 август). 50 г. алпинизъм в България. Худ. Л. Чехларов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Алпинист, прокарващ въжено трасе.

2883
179_2.jpg (8938 bytes)
2 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (31 август). 100 г. българско държавно здравеопазване. Худ. Д. Русинов. П. дълбок. Наз. Г 13 1/4:13 1/2. Листа (3х4) с 12 марки с винетки.

На марката - заглавна страница на “Временни правила за устройството на медицинската част в България”; на винетката - проф. д-р Димитър Моллов.

 

100 г. българско държавно здравеопазване. Худ. Д. Русинов. П. дълбок. Наз. Г 13 1/4:13 1/2. Листа (3х4) с 12 марки с винетки.

2884
177_2.jpg (9830 bytes)
2 ст. (с вин.)

Тираж: 200 000.

1979 (4 септември). 35 г. 9 септември 1944 г. Худ. Д. Тасев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

2885 - излитане на ракета-носител; 2886 - държавните знамена на СССР и НР България; 2887 - цифрата "35" в българския трицвет.

 

35 г. 9 септември 1944 г. Худ. Д. Тасев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

288528862887
159_2.jpg (6775 bytes)159_5.jpg (6092 bytes)159_13.jpg (7206 bytes)
2 ст.5 ст.13 ст.

Тиражи: 2885 - 1 500 000; 2886 - 500 000; 2887 - 130 000.

1979 (8 септември). 35 между-народен панаир Пловдив ’79. Худ. Б. Йонов. П. дълбок. Наз. Г 13 1/4:13. Листа (4х5).

Система за управленческа дейност “ИЗОТ-0250” и емблемата на панаира.

 

35 между-народен панаир Пловдив ’79. Худ. Б. Йонов. П. дълбок. Наз. Г 13 1/4:13. Листа (4х5).

2888
181_2.jpg (6839 bytes)
2 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (20 септември). Универсиада Мексико ’79. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Емблемата на игрите.

 

Универсиада Мексико ’79. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

2889
180_5.jpg (8383 bytes)
5 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (2 октомври). 50 г. дружество за физкултура и спорт “Локомотив” - София. Худ. К. Гогов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5).

Футболист на фона на цветовете на дружеството и емблемата на дружеството.

 

50 г. дружество за физкултура и спорт “Локомотив” - София. Худ. К. Гогов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5).

2890
171_2.jpg (8776 bytes)
2 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (4 октомври). 100 г. от смъртта на Любен Каравелов. Худ. Ив. Богданов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

Любен Каравелов (писател, публицист, националреволюционер).

 

100 г. от смъртта на Любен Каравелов. Худ. Ив. Богданов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

2891
180_2_1.jpg (6740 bytes)
2 ст.

Тираж: 300 000.

1979 (25 октомври). ХIII Олимпийски зимни игри Лейк Плесид ’80. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (5х4).

2892289328942895
163_2.jpg (7305 bytes)163_13.jpg (7731 bytes)163_23.jpg (7989 bytes)163_43.jpg (7463 bytes)
2 ст.13 ст.23 ст.43 ст.
Тиражи: 2892 - 1 000 000; 2893-2894 - по 800 000; 2895 - 250 000.

1979 (25 октомври). ХIII Олимпийски зимни игри Лейк Плесид ’80. Блок. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Неназ. Размери 70х77 мм.

ХIII Олимпийски зимни игри Лейк Плесид ’80. Блок. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Неназ. Размери 70х77 мм.

2896
240b.jpg (23647 bytes)
1 лв.

Тираж: 130 000.

1979 (25 октомври). ХIII Олимпийски зимни игри Лейк Плесид ’80. Блок. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Неназ. Размери 70х77 мм. Номериран.2896 с допълнителен текст “Лейк Плесид” на английски и далекосъобщителните спътници “Молния 1” и “Интелсат”.

ХIII Олимпийски зимни игри Лейк Плесид ’80. Блок. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Неназ. Размери 70х77 мм. Номериран.

2897
238b.jpg (21709 bytes)
1 лв.
Тираж: 10 000.

1979 (31 октомври). 80 г. от рождението на Дечко Узунов. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок в Печатница за ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 14:13 3/4. Листа (5х5).

Картини от Дечко Узунов: 2898 - “Фигура в червено”; 2899 - “Тракийка”; 2900 - “Композиция II”.

 

80 г. от рождението на Дечко Узунов. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок в Печатница за ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 14:13 3/4. Листа (5х5).

289828992900
174_12.jpg (14133 bytes)174_13.jpg (10292 bytes)174_23.jpg (9213 bytes)
12 ст.13 ст.23 ст.

Тиражи: 2898-2899 - по 250 000; 2900 - 130 000.

1979 (28 ноември). Световно първенство по футбол Испания ’82 - I. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 13:13 1/4. Размери 72х90 мм. Номериран.

Българските марки 2052 и 2396, емблемите на първенството, на световното първенство по футбол Аржентина’78, на Българската федерация по футбол и на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА).

 

Световно първенство по футбол Испания ’82 - I. Блок. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Р 13:13 1/4. Размери 72х90 мм. Номериран.

2901
239b.jpg (29697 bytes)
1 лв.

Тираж: 25 000.

1979 (30 ноември). ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - III. Худ. Л. Чехларов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа с 16 марки и 1 винетка от 4 маркови полета: (5х4) за 2902-2903 и 2906-2907; (4х5) за 2904-2905.

Водни спортове.

 

ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - III. Худ. Л. Чехларов. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа с 16 марки и 1 винетка от 4 маркови полета: (5х4) за 2902-2903 и 2906-2907; (4х5) за 2904-2905.

290229032904
166_2.jpg (8891 bytes)166_13.jpg (8129 bytes)167_25.jpg (9347 bytes)
2 ст.13 ст.25 ст.
290529062907
167_35.jpg (8477 bytes)166_43.jpg (8382 bytes)166_1.jpg (6390 bytes)
35 ст.43 ст.1 лв.

Тиражи: по 80 000.

1979 (30 ноември). ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - III. Блок. Худ. Л. Чехларов. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 66х89 мм. Номериран.

ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - III. Блок. Худ. Л. Чехларов. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 66х89 мм. Номериран.

2908
242b.jpg (24065 bytes)
2 лв.

Тираж: 60 000.

* За колекционерски цели от 2908 са продавани известни количества неразрязани - шест на лист. 30.00 30.00

1979 (7 декември). 70 г. от рождението на Никола Й. Вапцаров. Худ. П. Петров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х4) с 8 марки и 8 винетки.

На марката - Никола Й. Вапцаров и откъс от стихотворението му “История”; на винетката - заглавната корица на стихосбирката “Моторни песни”.

 

70 г. от рождението на Никола Й. Вапцаров. Худ. П. Петров. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х4) с 8 марки и 8 винетки.

2909
180_2.jpg (16697 bytes)
2 ст. (с вин.)

Тираж: 500 000.

1979 (10 декември). История на България. Худ. В. Кантарджиева. П. офсет в ГОЗНАК - Москва. Наз. Г 121/4:12 за 2910-2912; Г 12:121/4 за 2913. Листа (4х5) за 2910-2912; (5х4) за 2913.

Картини: 2910 - “Първите социалисти” от Боян Петров; 2911 - “Димитър Благоев редактира в. “Работник” 1892 г.” от Димитър Гюдженов; 2912 - “Първомайска манифестация на БРП (т.с.) 1917 г.” от Стоян Сотиров; 2913 - “Зора над Пловдив” от Йоан Левиев.

 

История на България. Худ. В. Кантарджиева. П. офсет в ГОЗНАК - Москва. Наз. Г 12/:12 за 2910-2912; Г 12:12/ за 2913. Листа (4х5) за 2910-2912; (5х4) за 2913.

2910291129122913
172_2.jpg (8748 bytes)173_13.jpg (8746 bytes)173_35.jpg (8901 bytes)173_25.jpg (9329 bytes)
2 ст.13 ст.25 ст.35 ст.

Тиражи: 2910 - 1 000 000; 2911 - 800 000; 2912 - 500 000; 2913 - 110 000.

1979 (14 декември). Нова година 1980. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5).

Новогодишни символи и емблемите на Международната детска асамблея “Знаме на мира” и на Международната година на детето 1979.

 

Нова година 1980. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа (4х5).

2914
178_13.jpg (8766 bytes)
13 ст.

Тираж: 250 000.

1979 (22 декември). ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - IV. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Г 13. Листа с 16 марки и 1 винетка от 4 маркови полета: (5х4) за 2915, 2918 и 2920; (4х5) за 2916, 2917 и 2919.

Спортове с оръжие и борба.

291629152917
169_13.jpg (7375 bytes)168_2.jpg (6218 bytes)169_25.jpg (6680 bytes)
13 ст.2 ст.25 ст.
291829192920
170_35.jpg (6943 bytes)169_43.jpg (7662 bytes)170_1.jpg (7393 bytes)
35 ст.43 ст.1 лв.

Тиражи: по 80 000.

1979 (22 декември). ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - IV. Блок. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 66х89 мм. Номериран.

ХХII Олимпийски игри Москва ’80 - IV. Блок. Худ. А. Старейшински. П. дълбок. Наз. Р 13. Размери 66х89 мм. Номериран.

2921
243_2.jpg (27515 bytes)
2 лв.

Тираж: 60 000.

* За колекционерски цели от 2921 са продавани известни количества неразрязани - шест на лист.

1979 (25 декември). Базилика “Сан Клементе”, Рим - стенописи с образите на Св. св. Кирил и Методий. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок в Печатница за ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 13. Листа (6х5).

2922 - “Шествие с мощите на Св. Климент Римски” (детайл с образите на Св. св. Кирил и Методий) от неизвестен художник ХI в.; 2923 - “Св. св. Кирил и Методий на прием при папа Адриан II” от Нобили 1885 г.; 2924 - “Погребението на Константин-Кирил Философ” от Нобили 1885 г.; 2925 - “Св. Кирил” от Пиетро Расини ХVIII в.; 2926 - “Св. Методий” от П. Расини, ХVIII в.

 

Базилика “Сан Клементе”, Рим - стенописи с образите на Св. св. Кирил и Методий. Худ. Ст. Кънчев. П. дълбок в Печатница за ценни книжа - Лайпциг. Наз. Г 13. Листа (6х5).

292229232924
175_2.jpg (10783 bytes)175_13.jpg (10696 bytes)176_23.jpg (11059 bytes)
2 ст.13 ст.23 ст.
29252926
176_25.jpg (9935 bytes)176_35.jpg (10159 bytes)
25 ст.35 ст.

Тиражи: 2922 - 1 000 000; 2923-2925 - по 750 000; 2926 - 250 000.

1979 (29 декември). 25 г. Българска телевизия. Худ. Н. Ковачев. П. дълбок. Наз. Г 131/4:131/2. Листа (3х4) с 12 марки с винетки.

2927
177_5.jpg (17674 bytes)
5 ст. (с вин.)

25 г. Българска телевизия. Худ. Н. Ковачев. П. дълбок. Наз. Г 13/:13/. Листа (3х4) с 12 марки с винетки.

Тираж: 120 000.

На марката - "Союз-Салют", емблемата на Интер-космос; на рамката - емблемите на съвместния съветско-български космически полет 1979 и на между-народната космическа програма “Интеркосмос”.

 

 

1971 г.
1972 г.
1973 г.
1974 г.
1975 г.
1976 г.
1977 г.
1978 г.
1979 г.
1980 г.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed