Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Ръководство за управление на проекти (POG) 12.12.2008
Голям размер

 

ISPA - Programme Operational Guide

Вътрешен контрол
Risk Management
POG F1 Managing Authority

F.1 - Checklists

ANNEX F.1.01 - Предварително обявление

ANNEX F.1.02 - Документация за обществена поръчка - открита процедура

ANNEX F.1.03 - Документация за обществена поръчка - ограничена процедура

ANNEX F.1.04 - Документация за обществена поръчка - процедура на договаряне с обявление

ANNEX F.1.05 - Документация за обществена поръчка - процедура на договаряне без обявление

ANNEX F.1.06 - Документация за малка обществена поръчка - открит конкурс

ANNEX F.1.07 - Документация за малка обществена поръчка - договаряне с покана

ANNEX F.1.08 - Технически спецификации за услуга

ANNEX F.1.09 - Технически спецификации за стоки при доставка

ANNEX F.1.10 - Технически спецификации за строителство

ANNEX F.1.11 - Отговори на въпроси на кандидати в тръжна процедура/Изменение на документация за участие

ANNEX F.1.12 - Комисия за провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка

ANNEX F.1.13 - Протокол / Доклад от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на Изпълнител на обществената поръчка

ANNEX F.1.14 - Протокол от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на Изпълнител по три оферти / по една оферта, съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

ANNEX F.1.15 - Проверка на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

ANNEX F.1.16 - Проверка на договор за обществена поръчка

ANNEX F.1.17 - Промяна на договор за обществена поръчка

ANNEX F.1.18 - Проверка на решение за прекратяване на процедура

ANNEX F.1.19 - - Информация за сключен договор

 

F1 - Procedures

F.1.01 - ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.1.02 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

F.1.03 - ПОДГОТОВКА И ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

F.1.04 - РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.1.05 - КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.1.06 - Протокол/Доклад от дейността на комисията за провеждане на процедурата за избор на Изпълнител на обществената поръчка

F.1.07 - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.1.08 - ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.1.09 - ПРОМЯНА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.1.10 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 


POG F2  Intermediate Body

   

F.2 - Checklists

ANNEX F.2.01 - Документация за обществена поръчка - открита процедура

ANNEX F.2.02 - Документация за обществена поръчка - ограничена процедура

ANNEX F.2.03 - Документация за обществена поръчка - процедура на договаряне с обявление

ANNEX F.2.04 - Документация за обществена поръчка - процедура на договаряне без обявление

ANNEX F.2.05 - Документация за малка обществена поръчка - открит конкурс

ANNEX F.2.06 - Документация за малка обществена поръчка - договаряне с покана

ANNEX F.2.07 - Технически спецификации за услуга

ANNEX F.2.08 - Технически спецификации за строителство

ANNEX F.2.09 - Протокол / Доклад от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на Изпълнител на обществената поръчка

ANNEX F.2.10 - Протокол от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на Изпълнител по три оферти / по една оферта, съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

ANNEX F.2.11 - Проверка на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

ANNEX F.2.12 - Проверка на договор за обществена поръчка

ANNEX F.2.13 - Промяна на договор за обществена поръчка

ANNEX F.2.14 - Проверка на решение за прекратяване на процедура

 

  

F2 - Procedures

F.2.01 - ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

F.2.02 - КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.2.03 - Протокол/Доклад от дейността на комисията за провеждане на процедурата за избор на Изпълнител на обществената поръчка

F.2.04 - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.2.05 - ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

F.2.06 - ПРОМЯНА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Изпълнение на проекти, докладване и мониторинг
G01 - Monthly Financial Report to Head of PA/NF
G02 - Preparation and submission of CF (CR 1164/94)/ISPA Monthly Progress Sheet by MA to Head of PA/NF and NC
G03 - Preparation and submission of CF (CR 1164/94)/ISPA Monitoring Sheet by MA to NC and Head of PA/NF
G04 - Preparation and submission of Final Report by MA to NC and Head of PA/NF
G05 - On-the-spot checks by MA
Финансово управление
H01 - Request for funds from the MA/IA to the PA/NF and from the IB to the MA /in case of IB/
H02 01 - Check-list : Control of Payment to Contractor - WORKS
H02-01a - Check-list: Control of Payment - WORKS  (in case of IB)
H02-02 - Check-list : Control of Payment to Contractor - SERVICES
H02-02a - Check-list: Control of Payment - SERVICES (in case of IB)
H02-03 - Check-list : Control of Payment to Contractor - SUPPLY
H02-04 - Check-list : Control of Payment to Contractor - FWC
  H02-04a - Check-list : Control of Payment to Contractor by Final Beneficiary - WORKS 
  H02-06 - Eligibility Check-list Control of Eligibility of Expenditures by Final Beneficiary
  H02-06a - Eligibility Check-list Control of Eligibility of Expenditures 
Нареждане за валутен превод
Счетоводство
I01 - CONTROL FORM
I01-02 - STANDARD CORRECTION FORM
I01 - CONTROL OF THE IB ANNUAL CLOSING BY THE MA
I01 - CONTROL OF THE IB MONTHLY/QUARTERLY REPORT BY THE MA
  I01 - CONTROL OF THE IB MONTHLY/QUARTERLY TRIAL BALANCE  BY THE MA
  I01 - CONTROL OF THE MA MONTHLY/QUARTERLY REPORT
  I01 - CONTROL OF THE MA ANNUAL CLOSING
  I01 - CONTROL OF THE  MONTHLY/QUARTERLY TRIAL BALANCE  BY THE MA
  I01 - ACCOUNTING
  I02 - RECONCILIATION
Нередности
J01-08 - Standard format - Register of signals of irregularities or suspected fraud, received in MA
J01 - Communication to Head of PAying authority on Irregularities
E01 - Proposal for Modification of Financing Memorandum
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed