Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

„Холдинг БДЖ” ЕАД (202.49 KB)

Летище София ЕАД (295.61 KB)

Летище Пловдив ЕАД (579.91 KB)

Летище Горна Оряховица ЕАД (449.37 KB)

Български морски квалификационен център ЕАД (452.98 KB)

Пристанище Бургас ЕАД (422.26 KB)

Пристанищен комплекс Русе ЕАД (466.81 KB)

Пристанище Видин ЕООД (790.25 KB)

Български пощи ЕАД (218.19 KB)

Транспортен диагностично-консултативен център Бургас ЕООД (810.46 KB)

Многопрофилна болница за активно лечение Варна (758.96 KB)

ДП "Съобщително строителство и възстановяване" (157.54 KB)

ДП "Пристанищна инфраструктура" (518.61 KB)

ДП "Ръководство на въздушно движение" (2.25 MB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Изпълнение на ПМС 127/ 27.05.2013 г.

Изпълнение на ПМС 127/27.05.2013 г. от търговските дружества и държавните предприятия от системата на МТИТС

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed