Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Цифрови телевизионни декодери за домакинствата с ниски доходи в България 08.11.2012
Голям размер

Според разпоредбата на § 209, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ПЗР на ЗИД ЗЕС) в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (Плана) (обн. ДВ, бр. 57 от 27.07.2012 г.) се предвижда комплекс от мерки за подпомагане на лица със специфични социални потребности за осигуряване на устройства, позволяващи достъп до цифрови телевизионни програми.

 

Резултатите от консултацията ще бъдат взети под внимание в процеса на осигуряване на достъп до телевизионни програми чрез декодиращи устройства, необходими за приемане на цифрово телевизионно радиоразпръскване на лица със специфични социални потребности.

Всяко заинтересовано лице може да представи на МТИТС писмени отговори и предложения, включително и по електронен път, в срок до 6 декември 2012 г., на следните лица за контакт:

Никола Манчев – главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения“, дирекция „Съобщения“,
тел. 02/ 949 26 06;
e-mail: nmanchev@mtitc.government.bg;

Стефана Петрова – младши експерт в отдел „Управление на радиосъобщенията“, дирекция „Съобщения“,
тел. 02/ 949 24 60,
e-mail: spetrova@mtitc.government.bg. 

Приложения
 Цифрови телевизионни декодери за домакинствата с ниски доходи в България (92.5 KB)
 Таблица със становища относно консултация на приемане на проекто схема за осигуряване на цифрови телевизионни декодери за домакинства с ниски доходи в Р. България (168 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Декември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed