Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ДП "Пристанищна инфраструктура"
Ангел Забуртов - Генерален директор адрес: София 1574, Бул. „Шипченски проход” № 69 тел: + 359 2 8079999 факс: + 359 2 8079966 е-mail: office@bgports.bg Интернет...
ДП "Ръководство на въздушното движение"
Георги Пеев  - Генерален директор адрес: 1540, София, бул. „Брюксел” № 1 тел: (+3592) 9371111 факс: (+3592) 980 0043 е-mail: atsainfo@atsa.bg Интернет страница...
ДП "Транспортно строителство и възстановяване"
Валери Василев - Главен директор София, 1271 ул. Кирил Благоев № 14 тел: (02)  938 26 82; (02) 892 62 37 факс: (02) 838 1025 е-mail: tsv@tsv.bg Интернет страница:...
ДП "Съобщително строителство и възстановяване"
Ивайло Тодоров - Главен директор тел: (02) 994 54 49 факс: (02) 994 54 44 е-mail: office@dpssv.com Интернет страница:...
Национална Компания "Железопътна Инфраструктура"
Милчо Ламбрев - Генерален директор адрес: 1233, София, бул."Мария Луиза" N:110 тел: (02) 932 60 01 факс: (+359 2) 932 64 44 е-mail: office@rail-infra.bg Интернет страница:...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed