Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
тел: (02) 930 88 53 тел: (02) 930 88 48 тел: (02) 930 88 13 факс: (02) 988 54 95 е-mail: avto_a@rta.government.bg Интернет страница:...
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
тел: (02) 9409 427 факс: (02) 987 6769 е-mail: vvasilev@mtitc.government.bg Интернет страница www.iaja.government.bg...
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
тел: (02) 937 10 47 факс: (02) 980 - 5337 е-mail: caa@caa.bg Интернет страница www.caa.bg ...
Авиоотряд 28
ТЕЛ. +359 2 945 90 09, +359 2 945 50 11, +359 2 945 50 10 ДЕЖУРЕН: +359 2 942 50 16 ОПЕРАТИВЕН ОТДЕЛ: +359 2 942 50 30 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: +359 2 942 50 20 факс: +359 2 945 92 01 е-mail:...
Изпълнителна агенция "Морска администрация"
тел: (02) 930 09 10 факс: (02) 930 09 20 е-mail: bma@marad.bg Интернет страница...
Изпълнителна агенция “Поддържане и проучване на река Дунав”
тел: 082/823130 тел: 082/823132 факс : 082/ 823131 е-mail: appd@appd-bg.org Интернет страница...
Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
тел: (02) 9409 773 факс: (02) 987 9480 е-mail: bpa@port.bg Интернет страница...
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"
Телефон: +359 2 949 2254, +359 2 949 2368 Факс: +359 2 981 8787 е-mail: info@esmis.government.bg Интернет страница ...
Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София
Адрес: София 1233, бул. "Княгиня М.Луиза" №108 Тел: 02/932 24 85 Факс : 02/ 931 51 38 е-mail: nmtb-sofia@abv.bg Интернет страница:...
Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив
тел./факс: (032) 674659 тел: (032) 692502 е-mail: mtb_plovdiv@abv.bg Интернет страница...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed