Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Контакти на дирекция ЗРПВВЖТ

Директор Христо  Христов
тел.: 02/9409 864
e-mail: ihristov@mtitc.government.bg

 


Разследване на авиационните събития
(СЗРАС)

Факс: +359 2 9409 828

Разследване на произшествия в морските пространства (СЗРПМП) 
Факс: +359 2 9409 361

Разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
(СЗРПИЖТ)
Факс: +359 2 9409 350

 

 

 

Христо Христов
Директор
тел.:  +359 2 9409 864; +359 2 937 1067

моб.: +359 889 601 266
E-mail: ihristov@mtitc.government.bg

Георги Денев
главен инспектор

тел.:  +359 2 9409 337;
моб.: +359 882 644977;

E-mail: gdenev@mtitc.government.bg

Бойчо Скробански
държавен инспектор, , ръководител на звено

тел.:  +359 2 9409 317; +359 2 9324 223
моб.: +359 886 299 301
E-mail: bskrobanski@mtitc.government.bg

Стефан Петров
главен специалист
тел.:  +359 2 9409 864
моб.: +359 886 434 242

Васил Георгиев
главен инспектор
тел.:  +359 2 9409 335;
моб.: +359 884 807947;
E-mail: vgeorgiev@mtitc.government.bg

Явор Минев
главен инспектор
тел.:  +359 2 9409
438
;
моб.: +359 876 488 554;

E-mail: ym
inev@mtitc.government.bg
Валери Каралийски
главен инспектор
тел.:  +359 2 9409 214
моб.: +359 886 777 998
Димитър Йотов
инспектор
тел.:  +359 2 9409
321; +359 2 9324 168
моб.: +359 88
9 559 1 22
E-mail:
diotov@mtitc.government.bg

Михаил Каменов
главен инспектор
тел.:  +359 2 9409 854;
моб.: +359 876 481 609;
E-mail: mkamenov@mtitc.government.bg

Валери Тодоров
главен инспектор
тел.:  +359 2 9409 854;
моб.: +359 876 484 398;
E-mail: vttodorov@mtitc.government.bg


 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed