Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Архив
160418_PQchat_promo_post1_basic_1200x1200.png
Порталът на Европейската комисия „Вашата Европа“ и „Вашата Европа съвети“ организират дискусия в социалните мрежи във връзка с признаването на професионалните квалификации в различни страни на ЕС
На 18 АПРИЛ 2016 Г. от 11.00 до 13.00 часа (Централно европейско време) експерти на Европейската комисия ще отговарят на въпроси на потребителите на социални мрежи  във връзка с признаването... ...
Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България
Република България като пълноправна държава-членка на Европейския съюз се включва в изпълнението на стратегическите цели на Лисабонската стратегия - „за да подобри качеството на живота на...
news4.jpg
Новини
01.10.2013 ОБЩИНА СТРЕЛЧА Е ВКЛЮЧЕНА В ПРОЕКТА НА МЯСТОТО НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Община Брацигово отпада от списъка на 29-те общини по проекта за развитие на високоскоростен широколентов достъп...
IT.jpg
Основни изводи от Доклада на Групата на високо равнище по проблемите на свободата на медиите и плурализма (HLG), създадена по идея на Европейската комисия
[28.05.2013]
На 21 януари 2013 г. Групата на високо равнище по проблемите на свободата на медиите и плурализма (HLG) публикува своя доклад. Тук ви представяме основните препоръки в него Пълният текст на...
ЕС след i2010г.- обществена консултация за i2015
СЛЕД I2010: ПРИОРИТЕТИ ЗА НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО (2010-...
Национална програма за ускорено развитие на информационното общество в Република България ( 2008-2010г.)
Въведение Пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. определя потребността от преместване фокуса на националната политика към създаване на...
_____________.jpg
България с положителна оценка за приноса си към европейския портал “Вашата Европа”
Според последното издание на Бюлетина за единния пазар на Европа от октомври 2015 г. България е изпълнила задълженията си към портала на Европейската комисия “Вашата Европа” и се нарежда сред 11-те... ...
itu_logo1.gif
___________________________________.jpg
Международен ден за безопасен интернет 2014 г.
На 11 февруари 2014 г. за 11 - ти пореден път светът ще отбележи ДЕНЯ ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ - една инициатива на Европейската комисия, която с годините излиза извън рамките на Европа и към... ...
STARNET
Project Starnet - STARNET...
Информационен ден по програмата «Подкрепа за ИКТ политики»
от Рамкова програма «Конкурентоспособност и иновации» на Европейската общност проведен на 17.02.2009 г.

Програма «Подкрепа за ИКТ политики» стимулира иновациите и конкурентоспособността като финансира проекти, насочени към широкото внедряване и използване на информационните...
Информационен ден по проект HAGRID
„Трети конкурс за ИКТ проекти по Седма рамкова програма" Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) организира на 23 ноември 2007 г. информационен ден на...
Инициативата „i2010 – Европейско информационно общество за растеж и заетост” на Европейския съюз
Инициативата „I2010 - ЕВРОПЕЙСКО ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ" е приета от Европейската комисия през юни 2005 г., има за цел определяне на основните предизвикателства...

  Първа Предишна4567891011121314      
Информационни технологии
Актуално в ИТ
Политики
• Документи на Европейския съюз
• Информационно общество
• Политика в областта на широколентовия достъп
• Отворени данни
• Интернет управление
• Съвет на Европа
Програми на ЕО
• Хоризонт 2020
• Механизъм за свързване на Европа
• 7-ма рамкова програма
• Програма "Подкрепа за ИКТ политики"
Обществени Консултации
Нормативни актове
• Закони
• Наредби
• Проекти
Платформа за ИКТ стандарти
Архив

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed