Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Документи
Препоръка(2007)16 на Комитета на министрите за обществената ценност на Интернет
ПРЕПОРЪКА CM/REC (2007) 16 НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ДО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ЦЕННОСТ НА ИНТЕРНЕТ   Комитетът на министрите съгласно условията на...
Препоръка(2007)15 на Комитета на министрите за медийното отразяване на избирателните кампании
ПРЕПОРЪКА CM/REC (2007) 15 на Комитета на министрите до държавите-членки относно мерките за медийното отразяване на избирателни кампании (приета от Комитета на министрите  на 7. XI. 2007 г....
Декларация за предоставяне на информация чрез медиите във връзка с наказателно производство-07.2003г
СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ за предоставяне на информация чрез медиите във връзка с наказателно производство (приета от Комитета на министрите на 10 юли 2003 г. на...
Изводи на ДАИТС от обобщаващите доклади за развитие на човешките права/Страсбург, 09.02.2007/
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА В ОБЛАСТТА НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИИТЕ ДАИТС ПРЕДСТАВЯ НА СВОЯ САЙТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ИЗВОДИ ОТ...
Доклад - Носенето на религиозни символи на обществени места /Страсбург, 09.02.2007/
Страсбург, 9 февруари 2007 GT-DH-DEV B(2006)004 УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА (CDDH) ЕКСПЕРТНА ГРУПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА (DH-DEV) ______ РАБОТНА ГРУПА B ______ ...
Доклад - Човешките права в мултикултурното общество / Страсбург, 09.02.2007/
Страсбург, 9 февруари 2007 GT-DH-DEV A(2006)008 УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА (CDDH) ЕКСПЕРТНА ГРУПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА (DH-DEV) ______ РАБОТНА ГРУПА А ______ ...
2009_02_04_02_koriza_Narachnik_2009.jpg
Наръчник по интернет грамотност
Наръчник Интернет грамотност.pdf (617.89 KB)...
Ново издание на Министерството на транспорта, информацонните технологии и съобщенията в областта на медиите, Интернет и електронната демокрация
Какво е новото понятие за медиите, как социалните мрежи и търсачките обслужват гражданите в цифровата епоха, познаваме ли каналите на електронната демокрация, чрез които да осъществим пълноценно...
Препоръка CM/Rec(2013)1 на Комитета на министрите до държавите членки относно равенството между мъжете и жените и медиите
Равенството между мъжете и жените е неотменно условие за пълното притежаване на човешките права. Упражняването на човешките права, предоставени от Европейската конвенция за правата на човека ЕКПЧ...
Ръководни насоки за човешките права за Интернет потребители
Експертна група на Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа е подготвила проект за Ръководни насоки за пълноценното упражняване на човешките права от потребителите...
Препоръка CM/Rec(2014)6 на Комитета на министрите до държавите членки относно Наръчник(ръководни насоки) за човешките права на потребителите в Интернет
1. Държавите членки на Съвета на Европа са задължени да осигурят на всеки, който се намира под тяхната юрисдикция, човешките права и основните свободи, гарантирани от  Европейската конвенция... ...
Събития
Council_of_europe.jpg
Международна конференция: Човешките права на потребителите в интернет
На Международната конференция „Човешки права на потребителите на интернет“, която се проведе на 10 декември 2015 г. беше представен и наръчникът на Съвета на Европа за човешките права...
Форум за управлението на Интернет (IGF)-втора среща / Рио де Жанейро 12-15.11.2007 г./
ФОРУМ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ (IGF) ВТОРА СРЕЩА РИО ДЕ ЖАНЕЙРО 12 – 15 НОЕМВРИ 2007 Г. Обобщаващ материал, подготвен от секретариата на IGF   “Форумът е скромен по средства, но не и...
Доклад за обсъжданите теми и резултатите на конференцията „Октопод” на Съвета на Европа
ДОКЛАД ЗА ОБСЪЖДАНИТЕ ТЕМИ И РЕЗУЛТАТИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА „ОКТОПОД” НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПРЕДВАРИТЕЛНА БЕЛЕЖКА ОТ 21 ДО 22 НОЕМВРИ 2011 Г. В СТРАСБУРГ СЕ СЪСТОЯ КОНФЕРЕНЦИЯТА „ОКТОПОД” НА СЪВЕТА...

  Първа Предишна1234567 Следваща Последна  
Политики
Документи на Европейския съюз
Информационно общество
• Документи на ЕС
• Стратегически документи
• WSIS
Политика в областта на широколентовия достъп
Отворени данни
Интернет управление
• ICANN
• EuroDIG
• SEEDIG
• Домейн .бг
• OSCE
• OECD
Съвет на Европа
• Документи
• Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed