Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Електронни съобщения
Политики, стратегии, правила
Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България, приета с Решение на Министерски съвет № 734 от 2 септември 2016 г. (145 KB) Решение на...
Документи на ЕС и международни организации
ФИНАЛНИ АКТОВЕ ОТ СВЕТОВНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАДИОСЪОБЩЕНИЯ (WRC-2015) СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА...
188x133.jpg
Стартиране на обществени консултации по две от ключовите теми за сектора на електронните съобщения във връзка с работата по актуализация на секторната политика в областта на електронните съобщения
[30.06.2014]
С цел актуализация на секторната политика в областта на електронните съобщения и в контекста на текущите международни и европейски дискусии относно осигуряването на оптимални условия за развитието на...
188x133.jpg
Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.
[07.10.2014]
Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17:30 часа на 06.11.2014 Г. в Министерството на транспорта,...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed