Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Стартиране на обществени консултации по две от ключовите теми за сектора на електронните съобщения във връзка с работата по актуализация на секторната политика в областта на електронните съобщения 30.06.2014
Голям размер

С цел актуализация на секторната политика в областта на електронните съобщения и в контекста на текущите международни и европейски дискусии относно осигуряването на оптимални условия за развитието на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, на вниманието на заинтересованите страни предоставяме възможност за предварително изразяване на мнение по две от ключовите теми за сектора на електронните съобщения, свързани с намаляване на разходите за изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и възможности за осигуряване на радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги, по-конкретно бъдещото ползване на обхват 700 MHz. (Вижте прикачения файл).

Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 31.07.2014 г. на адрес:

гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

и чрез електронна поща на адрес:

mail@mtitc.government.bg

(на вниманието на дирекция „Съобщения”)

Приложение
 Допитване секторна политика (118 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed