Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден за подпрограми „Социално-икономически и хуманитарни науки” и „Наука в обществото” от Седма рамкова програма на ЕС

Голям размер

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на Седма рамкова програма на Европейския съюз. В рамките на събитието ще бъдат представени подпрограма „Наука в обществото” и   подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки”.

Информационният ден ще се проведе на 8 ноември  2011 г. (вторник) от 10:00 до 13:00 часа в Информационния център на Представителството на ЕК в България, София, ул. "Московска" 9.

 В Програмата на събитието са включени темите:

 • Финансови аспекти и предизвикателства;
 • Представяне на Работна програма 2012 и отворените конкурси по подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки”;
 • Представяне на Работна програма 2012 и отворения конкурс по подпрограма „Наука в обществото”;  
 • Намиране на партньори и създаване на партньорски профил;
 • Мрежата EURAXESS - портала за работа за изследователи и други възможности;
 • Основни изисквания при подготовка на проекти за отворените конкурси по „Социално-икономически и хуманитарни науки” 

 За участие в информационния ден, моля регистрирайте се тук.

За повече информация, може да се обръщате към Ели Канева, електронна поща: ekaneva@mtitc.government.bg  или на тел: 949 2315.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed