Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден на тема “Бъдещи и нововъзникващи технологии” от програма ИКТ на Седма рамкова програма в Брюксел

На 18 януари  2012 година в Брюксел ще се проведе информационен ден, посветен на тема “Бъдещи и нововъзникващи технологии” от програма ИКТ на Седма рамкова програма. Информационният ден се повежда във връзка с отварянето на девети конкурс по Работна програма 2011-2012. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 17.04.2012 г.  Допълнителна информация може да намерите на адрес: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/ie-jan12_en.html

Участието в информационния ден е без такса, но се изисква ранна регистрация поради лимитирания брой присъстващи – 150.

Събитието има за цел да представи четирите инициативи от Бъдещи и нововъзникващи технологии от програма ИКТ, включени в тематиката на девети конкурс. Ще бъдат разгледани всички административни, правни и договорни въпроси, свързани с участие в конкурса. Участниците ще имат възможност свободно да зададат своите въпроси на представителите на Европейската комисия. В рамките на събитието ще се разкрият възможности за открит обмен на предложения и идеи за проекти, като се стимулира взаимодействието,  сътрудничеството и се улесни образуването на консорциуми. За тази цел се насърчават участниците да представят своите идеи за възможни предложения за проекти, като получат експертна оценка за тях или просто да изразят желанието си да се включат като партньор в консорциум.

Четирите инициативи по Бъдещи и нововъзникващи технологии, включени в девети конкурс са:

1. 2011-9.9 Квантови rнформационни и комуникационни технологии, включително Ера-нет плюс;

2. 2011-9.10 Основи на колективните адаптивни системи;

3.2011-9.11 Системи,  вдъхновени от  невро-био технологиите;

4. Координиране на изследователски общности, идентифициране на нови изследователски теми за бъдещите и нововъзникващи технологии (FET Proactive) и насърчаване на мрежа от национални и регионални програми за научни изследвания.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed