Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Информационен ден за Девети конкурс по тема ИКТ от Седма рамкова програма на ЕС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Българската академия на науките организират информационен ден, посветен на Седма рамкова програма на Европейския съюз. В рамките на събитието ще бъде представена тематиката и възможностите за участие на български представители в Девети конкурс по тема ИКТ, който ще бъде отворен на 18 януари 2012 година и ще се приемат предложения за проекти до 17 април 2012. Индикативният бюджет на конкурса е 291 млн. евро.

Информационният ден ще се проведе на 18 януари  2012 г. (сряда) от 09:00 до 13:30 часа в Големия салон на БАН, ул. “15 ноември” No 1.

В Програмата на събитието са включени темите:

 • Когнитивни системи и роботика;
 • Технологии за цифрово съдържание и езици (Дигитално съхранение) ;
 • ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление (Виртуален физиологичен човек);
 • ИКТ за учене и достъп до културни ресурси (ИКТ за достъп до културни ресурси);
 • Бъдещи и нововъзникващи технологии (Проактивни инициативи: ИКТ, базирани на квантови технологии; Основи на колективните адаптивни системи; Системи, вдъхновени от невро- и био-технологиите. Координиране на научните общности, определяне на нови изследователски цели за FET про-активни инициативи и насърчаване на взаимното отваряне на мрежите на национални и регионални изследователски програми;
 • Международно сътрудничество (Изграждане на партньорства  и поддръжка на международния диалог);
 • Водещи инициативи в областта на бъдещите и нововъзникващи технологии. 
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed