Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Девети конкурс по тема ИКТ беше отворен на 18 януари 2012

На 18 януари 2012г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Българската академия на науките проведоха информационен ден, посветен на девети конкурс по тема ИКТ от програма сътрудничество на Седма рамкова програма на Европейската общност. Предложения за проекти се приемат по шест тематични предизвикателства (теми) до 17 април 2012 г. Тематичните области, отворени в този конкурс са: Когнитивни системи и роботика; Технологии за цифрово съдържание и езици; ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление; ИКТ за учене и достъп до културни ресурси; Бъдещи и нововъзникващи технологии и Международно сътрудничество. Индикативният бюджет на конкурса е 291 млн. евро.

Цялата информация, свързана с девети конкурс може да намерите на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9

В рамките на форума бяха направени презентации по отворените теми в девети конкурс и бяха представени възможностите за участие на български представители в тях. Лектори на събитието бяха: г-жа Тотка Чернаева – програмен координатор на Програма ИКТ за България, Г-жа Христина Добрева - мл. експерт МТИТС; Г-жа Силвия Илиева - ръководител на българския екип на IDEALIST; г-жа Галя Ангелова, Национално контактно лице по ИКТ/7РП;  г-жа Мариета Попова - Национално контактно лице по ИКТ/7РП; г-жа Виктория Бицова - мл. експерт МТИТС; г-н Мирослав Славов - МТИТС и Антоанета Матеева – БАН.

В девети конкурс най-голямо финансиране се предвижда за тема Когнитивни системи и роботика82 млн. Евро. Потенциални участници в тази част от конкурса са производители и потребители на индустриални и обслужващи робо-системи; доставчици на компоненти; академични институции и изследователски лаборатории с отличен научен капацитет.  

В тематична област „Виртуален физиологичен човек” се очакват проекти, които разработват компютърни модели и симулации на физиологичните системи на човека и въздействието на различни фактори на околната среда върху основни заболявания. Заделеният бюджет е 66.5 млн. евро.

По тема „ИКТ за достъп до културни ресурси”  ще бъдат финансирани проекти за 40 млн. евро в области като персонализирано предоставяне на цифрово културно съдържание, платформи за предоставяне на цифрово културно съдържание за нуждите на науката и образованието, специализирани форми за предоставяне на цифрово съдържание, включително в триизмерен формат.

 С 30 млн. евро ще бъдат финансирани проекти за разработване на нови технологии и системи за запазване на цифрово съдържание,  защита на неговата цялост и повторното му използване в бъдеще.

Деветият конкурс ще финансира и системи, вдъхновени от невро- и био-технологиите. Независимо от изключителния прогрес в компютърните и  невро науки, трудно може да бъде изградена изкуствена „мислеща“ система, сравнима дори с мозъка на просто насекомо. Затова целта на проектите, които ще се финансират, е да се научи повече за това как информацията се представя или “кодира” в мозъка и да се разработят прототипи на  модулни изчислителни архитектури, наподобяващи мозъка.. Общият бюджет по тази тема е 25 млн.евро.

 За тема Технологии за цифрово съдържание и езици са предвидени 23 млн. евро за финансиране на проекти, като целта есъздаване на технологии и иновативни методи, които запазват дигиталните ресурси налични и достъпни за дълго време. 

С общо 22 млн. евро ще бъдат финансирани проекти в областта на  интердисциплинарните научни изследвания, които обединяват постиженията на квантовата механика с тези на ИКТ.  Очакват се проекти, свързани с дизайн на нови изкуствени материали с предварително зададени свойства, нови химически съединения, нов вид процесори със значително по-висока производителност и изключително ниска консумация на енергия за нуждите на квантовата електроника.

Седма рамкова програма отпуска бюджет от 2,5 млн. евро за координиране на общности от учени, определяне на нови изследователски теми, засилване на обмена на идеи по национални и международни научни програми.

В рамките на информационния ден бяха представени мрежата за търсене на партньори за участие в консорциуми IDEALIST  и Европейската мрежа от центрове за съдействие на мобилността на учените EURAXESS. Участниците получиха  разяснения за изискванията към предложенията за проекти относно: съставът на консорциумите, структурата на предложенията, критериите за оценка, електронното подаване, допусканите грешки, задължителна информация за кандидатите,  начините за намиране на партньори и т.н.

Презентации:

 Работна програма 2011-2012.ppt

Насоки за изготвяне на проект.ppt

Идеалист

Когнитивни системи и роботика.ppt

Цифрово съхранение

Виртуален физиологичен човек.ppt

ИКТ за достъп до културното наследство.ppt

ИКТ,базирани на квантови технологии.ppt

Колективни адаптивни системи.ppt

Невро и био системи.ppt

Бъдещи и нововъзникващи технологии - проактивни инициативи.ppt

Международно сътрудничество.ppt

Водещи инициативи по Бъдещи и нововъзникващи технологии.ppt

EURAXESS_BG.ppt

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed