Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Представяне на конкурсите от Работни програми 2013 на Програми „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС

Голям размер

На 17 юли 2012 г. (вторник) от 09:00 часа в Представителството на Европейската комисия в България на ул. “Московска” №  9, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на отворените конкурси по програми „ИКТ” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” от Седма рамкова програма на ЕС. В рамките на събитието ще бъдат представени тематиките и възможностите за участие на български организации  в конкурсите, които се отварят през 2013г. Предвижда се на 10 юли 2012 г. да бъдат отворени: десетият конкурс  по Програма „ИКТ”, два конкурса за 2013 по програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” и един по програма „Наука в обществото”.

Предложения за проекти по Програма “ИКТ” - десети конкурс с индикативен бюджет от 705.5 млн. евро ще се приемат до 04.12.2012 г., по Програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” с бюджет от 98 млн. евро до 31.01.2013 г., а по програма „Наука в обществото” с бюджет 51,7 млн. евро до 16.01.2013 г..

Програмата на събитието включва информация за спецификите на Работните програми и залегналите в тях предизвикателства и цели. По Програма “ИКТ” в десети конкурс има единадесет предизвикателства, по които ще се приемат предложения за проекти:

Предизвикателство 1: Всеобхватни и ползващи се с доверие инфраструктури за мрежи и услуги;

Предизвикателство 2: Когнитивни системи и роботика;

Предизвикателство 3: Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи;

Предизвикателство 4: Технологии за цифрово съдържание и езици;

Предизвикателство 5: ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление

Предизвикателство 6: ИКТ за нисковъглеродна икономика;

Предизвикателство 8:  ИКТ за творчество и учене;

Предизвикателство 9: Бъдещи и нововъзникващи технологии;

Предизвикателство 10: Международно сътрудничество;

Предизвикателство 11: Хоризонтални действия;

Предизвикателство 12: Специално действие.

По Работна програма 2013 на Програма „Социално-икономически и хуманитарни науки” се предвижда отварянето на два конкурса. В рамките на информационния ден програмният координатор за България на програма „Наука в обществото” ще представи данни за българското участие в нея.

През месец септември във Варшава, Полша ще се проведе “Ден на кандидатите” по Програма “ИКТ”, организиран от Европейската комисия за подпомагане участието на новите страни членки на ЕС в проекти по ИКТ. Подробности за събитието ще бъдат представени на информационния ден.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, електронна поща: ekaneva@mtitc.government.bg  или на тел: 949 2315


 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed