Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
“Ден на кандидатите” 2012 по Програма ИКТ от Седма рамкова програма

Голям размер

На 26 и 27 септември във Варшава, Полша се проведе ден на кандидатите по Програма ИКТ от Седма рамкова програма. „Денят на кандидатите” беше организиран от Генерална дирекция „Информационно общество и медии” на Европейската комисия, Полското министерство на науката и висшето образование и националното контактно лице на Полша по Програма ИКТ от Седма рамкова програма. Събитието имаше за цел да популяризира информационните и комуникационните технологии и да подпомогне участието на новите страни членки на ЕС от Източна Европа в проекти по ИКТ.

Тематичните области, които бяха разгледани са от Работна програма 2013 на програма ИКТ и са залегнали в 10-ти и 11-ти конкурс. В рамките на събитието бяха изнесени презентации на идейни проекти за участие в предстоящите конкурси. Над осемдесет служители на Европейската комисия от различни звена и направления взеха участие във форума. По всички отворени теми от програма ИКТ от Седма рамкова програма се проведоха специализирани сесии за разяснение за възможностите за подаване на предложения за проекти и се предоставиха възможности за намиране на партньори за включване в консорциуми. В сайта на събитието са били регистрирани 2300 участника, а на самото събитие са присъствали 1700 от цяла Европа и други страни.

Европейската комисия - организатор на събитието е публикувала на специализирания сайт повечето изнесени презентации, а подаването и консултациите за идеи за проекти все още са отворени за желаещи.

Допълнителна информация може да намерите на адреса на Деня на кандидатите: http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index_en.htm

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed