Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
7-ма рамкова програма
Информационен ден по Седма рамкова програма на Европейската общност, проведен на 24.11.2009 г.
[26.11.2009]
На 24 ноември 2009 г. в големия салон на БАН се проведе информационен ден, посветен на Седма рамкова програма (7РП) на Европейския съюз. Организатори на събитието бяха Министерство на транспорта,...
Информационен ден по Седма рамкова програма на ЕС
[18.11.2009]
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с Българската академия на науките и Координационният център за информационни, комуникационни и управленски технологии...

  Първа Предишна123      
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed