Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Конкурси
Стажантски програми
Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г.
[16.04.2014]
Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г. (983.42 KB) Кандидатствай онлайн: www.staj.government.bg Краен срок за кандидатстване: 11.05.2014...
Дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина
Дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ СТАРТИРА ИНИЦИАТИВА ЗА ДИСТАНЦИОННИ СТАЖОВЕ ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЧУЖБИНА За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed