Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
На 21.10.2016 г. от 11.30 ч., в Палата № 7, Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37, 20.10.2016

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна – шипобедрена костенурка WWF“ – серия от четири пощенски марки в блок-лист от по 20 броя пощенски марки, серия от четири пощенски марки в блок-лист от по 2 серии, четири пощенски марки в блок, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

І. За пощенските марки:

1.

Вид на изданието: серия от четири пощенски марки
блок-лист по 20 броя пощенски марки
от всеки номиналс 2х2 винетки на тема „Фауна“ и
1 винетка с логото на WWF
Размер: 39/28,5 мм
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет
Хартия: бяла
Номинална стойност: 0,65 лв., 0,80 лв., 1,40 лв. и 3,00 лв.
Тираж на блок-листата: 1 100 броя от всяка пощенска марка

 

2.

Вид на изданието:

серия от четири пощенски марки
в блок-лист от по 2 серии

Размер: 39/28,5 мм
Перфорация - ромб: гребеновидна защитна перфорация
Техника на отпечатване: офсет
Хартия: бяла
Номинална стойност: 0,65 лв.; 0,80 лв.; 1,40 лв. и 3,00 лв.
Тираж на блок-листа: 5 750 броя

 

3.

Вид на изданието:

илюстрован плик с оригинален знак
за цена на пощенската услуга

Размер: 35/25 мм
Перфорация: рамковидна
Техника на отпечатване: офсет
Хартия: бяла
Номинална стойност: 0,65 лв.; 0,80 лв.; 1,40 лв. и 3,00 лв.
Тираж: 10 500 броя

 

ІI. За пощенския продукт:

Вид на изданието:

илюстрован плик с оригинален знак
за цена на пощенската услуга

Цена на пощенската услуга: 0,65 лв.
Тираж: 2 397 броя

Художник: Деница Пенева

 

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Палата № 7, Международен панаир Пловдив, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed