Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
На 22.10.2016 г. от 14.00 ч., в Палата № 7, Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37, 20.10.2016

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Международен панаир на колекционерите в България – супер котка на България“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер: 39/28,5 мм
Перфорация: имитирана
Техника на отпечатване: офсет
Хартия: бяла
Номинална стойност: 0,65 лв.
Тираж 3 100 броя.
Художник: Росен Тошев

 

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Палата № 7, Международен панаир Пловдив, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed