Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Изваждане от употреба на пощенски марки
Считано от 1 март 2017 г. се изваждат от употреба пощенски марки
[03.10.2016]
Със заповед №  РД-08-406 от 29.08.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 март 2017 г. да се извадят от употреба и да...
Считано от 1 март 2016 г. се изваждат от употреба пощенски марки
[24.07.2015]
Със заповед № РД-08-350 от 01.07.2015 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 1 март 2016 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им...
Считано от 1 март 2015 г. се изваждат от употреба пощенски марки
[24.07.2015]
Със заповед № РД-08-336 от 30.06.2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 1 март 2015 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването...
Считано от 1 март 2014 г. се изваждат от употреба пощенски марки
[13.08.2013]
Със заповед № РД-08-453 от 13.08.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, считано от 1 март 2014 г. да се извадят от употреба и да се преустанови...
Считано от 1 юли 2013 г. се изваждат от употреба пощенски марки
[06.03.2013]
Със заповед № РД-08-134 от 06.03.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 юли 2013 г. да се извадят от употреба и да се...
Считано от 1 ноември 2012 г. се изваждат от употреба пощенски марки
[08.08.2012]
Със заповед № РД-08-459 от 7.08.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 ноември 2012 г. да се извадят от употреба и да...
Считано от 1 март 2010 г. се изваждат от употреба пощенски марки
[01.12.2009]
Със заповед № РД-08-478 от 30.11.2009 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, считано от 1 март 2010 г. да се извадят от употреба и да...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed