Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Под председателството на министър Кристиан Кръстев се проведе третото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт”

На 29 април 2013 г. се проведе третото заседание на Обществения съвет в сектор „Транспорт”. Темата на обсъждане беше борбата със сивия сектор в транспорта.

На срещата бяха представени предложенията на браншовите организации в транспорта по темата.

По време на проведените дискусии бяха обсъдени различни въпроси, свързани с обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, нелоялните нискобюджетни фирми за обучение, които предлагат некачествени услуги, състоянието на таксиметровия бранш, необходимостта от извършване на проверки на лицензите на всички регистрирани моторни превозни средства, които превозват пътници и товари и др.

Протокол N:3.pdf (1.82 MB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed