Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Протоколи от проведените на 9 юли 2013 г. заседания на Обществените съвети в сектори „Воден транспорт”, „Въздушен транспорт”, „Железопътен транспорт”, „Автомобилен транспорт” и „Информационни технологии и съобщения”

ПРОТОКОЛ (284.05 KB)
от заседание на Обществен съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения”

ПРОТОКОЛ (1.84 MB)
от заседание на Обществен съвет в сектор „Автомобилен транспорт”

ПРОТОКОЛ (1.52 MB)
от заседание на Обществен съвет в сектор
„Воден транспорт”

ПРОТОКОЛ (1.58 MB)
от заседание на Обществен съвет в сектор
„Въздушен транспорт”

ПРОТОКОЛ  (1.64 MB)
от заседание на Обществен съвет в сектор
„Железопътен транспорт”

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed