Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Протокол от проведено на 23.01.2014 г. извънредно заседание на Обществените съвети по видове транспорт към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРОТОКОЛ  (616.86 KB)

Получени предложения от участници:

Браншова камара на железопътния транспорт.pdf (77.6 KB)

Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт 1.pdf (141.59 KB)

Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт 2.pdf (502.95 KB)

Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт_3.pdf (535.82 KB)

Информационен и учебен център по екология.pdf (665.06 KB)

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed