Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
19_images.jpg
Информационен ден по програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден, посветен на отворените конкурси в областта на ИКТ от новата Програма за научни изследвания и... ...
17_images.jpg
Отворени конкурси по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020)
На 11 декември 2013 г. бяха отворени първите конкурси по новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020). „Хоризонт 2020“ обединява всички... ...
Horizon_2020.jpg
Предстоящи информационни дни, посветени на ИКТ в Люксембург
[19.12.2013]
През месец януари 2014 г. Европейската комисия организира: - ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА 15 И 16 ЯНУАРИ 2014 В ЛЮКСЕМБУРГ посветени на: ICT 15 – 2014 Big data Innovation and take-up / ICT 16...

  Първа Предишна12      
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed