Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г. на ЦООП
[12.02.2016]
Покана (3.99 MB) Удостоверение за време Забележка: Съгласно разписания ред в Рамково споразумение № СПОР-446/12.11.2015 г., мини-процедурата следва да се проведе в системата за електронно...
Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за нуждите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г. на ЦООП
[18.01.2016]
Покана (2.41 MB) Удостоверение за време Забележка: Съгласно разписания ред в Рамково споразумение № СПОР-445/12.11.2015 г., мини-процедурата следва да се проведе в системата за електронно...
Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на автомобилно гориво и автокозметика за автомобилите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез карти за безналично плащане” по условията на Рамково споразумение СПОР-460/18.11.2015 на ЦООП
[04.12.2015]
Покана (201.36 KB) Удостоверение за време Приложение №1 - Образец на оферта (63 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Ценова оферта (47 KB) Удостоверение за време Приложение №3 -...
Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г. на ЦООП с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда”
[03.12.2015]
Покана (1.24 MB) Удостоверение за време Приложение №1 - Техническа спецификация (100 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Образец на оферта (61.5 KB) Удостоверение за време...
Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-416/02.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1
[17.11.2015]
Покана (1.18 MB) Удостоверение за време Приложение №1 - Образец на оферта   (53 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка   (31.98 KB) Удостоверение за...
Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на пликове и бланки за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-417/02.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2
[17.11.2015]
Покана (848.61 KB) Удостоверение за време Приложение №1 - Образец на оферта  (55 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка   (19.25 KB) Удостоверение за...
Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията” по условията на Рамково споразумение № СПОР-427/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 2
[16.11.2015]
Покана (1 MB) Удостоверение за време Приложение №1 - Образец на оферта  (56 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка  (12.24 KB) Удостоверение за време...
Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 1
[16.11.2015]
Покана (938.57 KB) Удостоверение за време Приложение №1 - Образец на оферта (54.5 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка (12.14 KB) Удостоверение за...
Процедура по чл.93б, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна партия, факс хартия, цветна хартия, картон и др. за нуждите на МТИТС“ по условията на Рамково споразумение № СПОР-428/26.10.2015 г. на ЦООП с предмет „Доставка на копирна хартия ”, обособена позиция № 3
[16.11.2015]
Покана (957.45 KB) Удостоверение за време Приложение №1 - Образец на оферта  (56 KB) Удостоверение за време Приложение №2 - Количествено-стойностна сметка  (14.25 KB) Удостоверение за...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed