Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Open_data.jpg
Изследване за отворени данни
    ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ - БЯЛА КНИГА: „ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДЪРЖАВНАТА...
EU.jpg
Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за състоянието на процеса по отваряне на данните към 30 май 2015г.
Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за развитие на процеса по отваряне на... ...
Събития
Gerb.png
България е сред водещите 10 държави в Европа по отворени данни
На 10 май 2016 г. в Министерски съвет се състоя конференцията „Данни канят – една година по-късно”. По време на събитието бе представен напредъкът на България по платформата Open Data...
1_th_EK_i_bg.jpg
МТИТС участва в семинар за бъдещето на платформа за автоматичен превод на официалните езици на ЕС
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ подкрепя усилията на Европейската комисия за преодоляване на езиковите бариери чрез създаването на нова платформа за...
Обучения
open_data.jpg
Отчет от проведено обучение на тема: „Отворени данни в държавната администрация в Резиденция „Бояна“ на 16.10.2014 г.“
Обучението се проведе в Резиденция „Бояна“ на 16.10.2014 г. от 9.30 ч. в зала 2. То е организирано съвместно от Администрацията на МС и Института по публична администрация. Целта му е да... ...
index.png
Кръгла маса "Отворените данни-състояние и перспективи", 17 юни 2015 г., Бояна
На 17 юни в зала Триадица на резиденция Бояна се проведе Кръгла маса на тема „Отворено управление“ с международно експертно участие от Франция и Испания. Събитието бе организирано от Института по...
Конкурси
EU.jpg
Стартира Вторият телеком конкурс по Механизма за свързана Европа
Стартира Вторият телеком конкурс за отворени обществени данни Public Open Data. Крайният срок за предложенията е 15 септември 2016 г. Конкурсът за предложения се отнася за проекти за създаване...

  Първа Предишна12      
Политики
Документи на Европейския съюз
Информационно общество
• Документи на ЕС
• Стратегически документи
• WSIS
Политика в областта на широколентовия достъп
Отворени данни
Интернет управление
• ICANN
• EuroDIG
• SEEDIG
• Домейн .бг
• OSCE
• OECD
Съвет на Европа
• Документи
• Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed