Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Европейският портал за данни провежда проучване за повторно използване на отворени данни

Голям размер

Повторното използване на отворените данни носи широк спектър от ползи, от подобряване дейността на публичните администрации и икономически растеж в частния сектор до подобряване на социалното благополучие. Проучването за създаване на стойност чрез отворени данни прогнозира, че между 2016 и 2020 г. размерът на пазара на отворени данни се очаква да нарасне с 36,9 % и да достигне стойност от 75,7 милиарда евро през 2020 г.

Европейският портал за данни инициира събиране на практики за повторно използване на отворени данни, с цел по-нататъшното популяризиране на ползите от отворените данни. Изследването ще събира информация от компании, които създават продукти и/или услуги чрез повторното използване на отворени данни. Практиките трябва да илюстрират икономическия ефект от повторното използване на отворени данни на фирмено равнище. Това изследване има за цел да включи всякакъв тип компании, от стартиращи фирми, организации с нестопанска цел, малки и средни предприятия, до мултимилиардни компании.

В допълнение към анализа на резултатите от проучването, с 25 от най-интересните практики за повторно използване на данни ще бъдат направени интервюта. Събраната информация ще бъде показана на Европейския портал за данни.

Получената информация ще бъде третирана като поверителна и няма да бъде споделяна с трети лица. Отговорите на въпросите ще бъдат използвани само за изследователски цели.

Участвайте в проучването, разкажете своята история!

http://www.europeandataportal.eu/en/content/survey-benefits-open-data-use

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално в ИТ

Конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа, 6 април 2016 г.
Второто издание на SEEDIG 2016 с мото "Виждаме ли интернет управлението?" се състоя в Белград на 22 април 2016 г.
Отворени конкурси по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“

Хоризонт 2020

Представяне на българските участници в конкурса през 2015 г. по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed