Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Покани от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) за принос от държавите членки към форума за информационно общество (WSIS) през 2015 – решителна година за инициативата WSIS (World Summit on Information Society), когато ще се отчете десетгодишния напредък на процеса и ще се планира периода след 2015 година
Голям размер

 

 

 

 

Международният съюз по далекосъобщения очаква значителни приноси, показващи дейностите, със значително въздействие върху развитието на информационното общество на местно, регионално и глобално ниво.

В контекста на разгръщане на инициативите WSIS Stocktaking и WSIS Project Prizes множество проекти и политики през 2014 г. са въведени в базите данни и наградени (sixth edition of the Report on WSIS Stocktaking)

Съюзът отправя призив към страните членки за нови предложения по инициативите WSIS Stocktaking и WSIS Project Prizes за периода 2014-2015 година.

 

WSIS Stocktaking- приноси (проекти, политики), свързани с ИКТ и информационно общество се подават до 30 януари 2015 онлайн

http://groups.itu.int/stocktaking/HOME.aspx

 

 

WSIS Project Prizes 2015 проекти и добри практики за награди се подават до 25 февруари 2015 онлайн http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015.aspx#submitTab

Конкурсът е отворен за всички социално-икономически партньори – правителство, частен сектор, гражданско общество и академична общност, както и международни и регионални институции. Етапите на конкурса могат да бъдат намерени на посочения линк.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегодно разпространява информация до различни български ведомства във връзка с възможностите за участие в инициативите.

Български проекти на държавни и частни институции, академичната общност и гражданското общество, които са участвали в предишни издания, са оценявани като примери за добри практики и са включвани в годишните справочници на световната организация. През 2012 година Международният съюз по далекосъобщения публикува в доклад за добри практики 40 български проекти в областта на информационното общество. През 2013 година четиринадесет български предложения и инициативи намериха място в престижния доклад.

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed