Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Български проект получи признание за значителен принос за развитието на Информационното общество

Голям размер

Проект на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград е отличен с престижна награда в раздел "Културно многообразие, идентичност и езиково многообразие" на тазгодишното издание на WSIS Project Prizes 2015 награди за проекти и добри практики. Осемнадесетте победители бяха обявени на 26 май 2015 г., в Женева, на Световната среща на високо равнище за информационното общество от Главния секретар на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) - г-н Houlin Zhao.

ITU отличава проекти със значително въздействие върху развитието на информационното общество на местно, регионално и глобално ниво. Награди се дават в 11 сфери, като победителите са излъчени на база резултатите от онлайн гласуване на над 100 000 представители на заинтересованите страни от цял свят.

Целта на наградения български проект е да се представи спорта като част от съвременната култура. Дейностите са били насочени към създаване на диалог между спортни центрове, асоциации, местни власти и неправителствени организации. Като партньор е била привлечена младежка организация от Гърция. В рамките на проекта са създадени уеб сайт, страници на български и гръцки език в социалните мрежи, организирани са фестивал, конференция, а спортният музей във висшето училище е получил ново ИТ оборудване.

Повече информация за наградените проекти може да намерите на адрес: http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Content/doc/reports/wsisstocktaking-successstories-2015.pdf

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегодно разпространява информация до различни български ведомства във връзка с възможностите за участие в инициативата.

В съответствие с приобщаващия всички заинтересовани страни модел, наградите признават изключителните постижения на широк кръг от организации за прилагането на визията и целите, определени от Световната среща на върха по въпросите на информационното общество през 2003 г. (Фаза 1) и 2005 г. (Фаза 2). Целта на конкурса е да се покажат успешни инициативи и най-добри практики, които лесно могат да бъдат приложени от други държави чрез използването на информационните и комуникационни технологии като катализатор на социално-икономическото развитие. Победителите в конкурса тази година са представители на правителствения сектор, международни организации, компании от частния сектор, неправителствени организации и представители на академичните среди. Повече от 300 проекта са били номинирани за участие, което е с два пъти повече от проектите през 2014 г. Областите, в които се състезават проекти са: Роля на правителството и на заинтересованите страни в популяризирането на ИКТ за развитие, Информационна и комуникационна инфраструктура, Достъп до информация и знания, Изграждане на капацитет, Благоприятна среда, Електронно управление, Електронен бизнес, Електронно обучение, Електронно здравеопазване, Електронна заетост, Електронно селско стопанство, Електронна наука, Културно многообразие, идентичност и езиково многообразие, Медия, Етични измерения на информационното общество, Международно и регионално сътрудничество.

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed