Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет

Голям размер

Информираме ви, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет, с цел да се обсъди създаването на точки за обмен на интернет трафик (Internet Exchange Points (IXPs) за подобряване на свързаността, повишаване на качеството на услугите, увеличаване на мрежовата стабилност и устойчивост, насърчаване на конкуренцията и намаляване на разходите за взаимно свързване.

Информация относно консултацията можете да намерите тук: http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/consultation-june2015.aspx.

Моля в срок до 15 август 2015 г. и в рамките на вашата компетентност да ни предоставите вашите становища, както и нформация за проблеми, предизвикателства и добри практики, с оглед да изпратим в МСД обобщена позиция по темата. Адресирайте писмата си до МТИТС, дирекция „Информационни технологии“ или на и-мейл adimova@mtitc.government.bg и rantonova@mtitc.government.bg.

За консултация: Анелия Димова, експерт по Политика в Информационното общество, тел. 02/949 2250

Приноси към консултацията

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed