Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Международният съюз по далекосъобщения обяви своите ежегодни инициативи за Информационното общество WSIS Prizes и WSIS Stocktaking
Голям размер

Подавайте вашите проекти за награди до 31 януари 2016 г.

 

Участвайте за WSIS награди 2016! Новата покана за подаване на вашите успешни инициативи стартира! Вие можете да подадете молбата си за участие в конкурса за WSIS Награди 2016 до 31 януари 2016 г.

Проектите трябва да отразяват новите цели за устойчиво развитие (SDGs). ИКТ са благоприятни фактори за устойчивото развитие, и успехите в областта на ИКТ, за постигането на SDGs, чрез изпълнението на WSIS Action Lines е новата цел на процеса WSIS Stocktaking, включително WSIS Prizes.

Всички заинтересовани страни се приканват да заявят участие онлайн на www.wsis.org/prizes. Резултатите ще бъдат обявени В доклад за 2015 г., който ще бъде представен на WSIS Forum 2016.

Общността на ИКТ за развитие (ICT4D) се насърчава да представи своите проекти за WSIS Награди 2016 чрез използване на WSIS Stocktaking online platform.

Конкурсът за WSIS Награди 2016 е организиран в пет фази:

 • Фаза I: 13 октомври 2015 - 31 януари 2016 г. Submission phase
 • Фаза II: 1 февруари–5 февруари 2016 г. 
  Преглед  на подадените проекти от експертна група, с резултат изготвен списък на номинирани проекти.
 • Фаза III: 6 февруари - 10 март 2016 г. 
  Публично онлайн гласуване Идентификация на три проекта гласове.
 • Фаза IV: 14 март - 18 март 2016 г. 
  Избор на печеливши проекти от експертната група, списък на печелившите. проекти.
 • Фаза V: 2 май - 6 май 2016 г.
  Обявяване на победителите по време на WSIS Forum 2016, г. и на 18-те печеливши проекти.

Срокът за подаване на проекти за участие в конкурса е удължен до 31 януари 2016 г.

Инициатива Равносметка WSIS Stocktaking


Поканата за включване на нови инициативи през 2015-2016 стартира. Може да изпращате Вашите инициативи до 1 март 2016 г.

Те ще бъдат отразени във WSIS Stocktaking Report 2016 и представени по време на WSIS Forum 2016. Новите WSIS Action Lines, които отразяват целите за устойчиво развитие SDGs се намират на: www.wsis.org/sdg и www.wsis.org/stocktaking

За повече информация

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed