Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Форум за информационното общество. Награди за проекти 2017

Голям размер

Генералният секретар на МСД  обяви шестото издание на конкурса World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2017 на сайта www.wsis.org/prizes.

Наградите за проекти в областта на информационното общество 2017 се учредяват в отговор на  изискването социално-икономическите партньори, които изграждат информационното общество да имат механизъм за оценка на дейностите си в сферата на ИКТ за изпълнение на направленията за действие (WSIS Action Lines) и целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SGG) на ООН.

Конкурсът е организиран в 5 фази:

1. Първа фаза: подаване на предложенията - 5 септември 2016 г. - 15 февруари 2017 г.

2. Втора фаза: Номинации: 16 февруари -15 март 2017 г.

3. Трета фаза: Публично онлайн гласуване за номинираните проекти: 16 март -15 април 2017 г.

4. Четвърта фаза: Избор на печелившите проекти 16 април - 25 април 2017 г.

5. Пета фаза: Публично обявяване на победителите по време на церемонията  WSIS Prize 2017 г. на Форума за информационно общество 2017 г.

Български ведомства, фирми, академични институции  и др. могат да участват в конкурса Награди за проекти 2017. Миналата година проект на Югозападния университет в Благоевград спечели награда. Номинирани български проекти има всяка година- те се включват в издания на Форум за  информационното общество като добри практики.

Информационно общество
Документи на ЕС
Стратегически документи
WSIS

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

WSIS

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed