Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Име на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“

Голям размер

През месец октомври 2014 г. в МТИТС бе получен положителен отзив от страна на ICANN за заявения от България стринг „.бг“ за име на домейн от високо ниво на кирилица. Следващата стъпка от процеса на създаване на Регистър „.бг“ и избор на негов администратор, изисква спазване на „процедура по делегация“, разработена от IANA към  ICANN.

По този повод бе създадена Работната група със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която изготви проекти на „Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта .бг (IDN ccTLD .бг)” и „Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг, определящи реда, условията и критериите, по които ще бъде избран администратор на регистъра на домейна от високо ниво на България на кирилица.

С цел спазване на насоките за налагане на “multistakeholder model” и осигуряване на ангажираното участие на интернет общността във формиране общата политика за управление на този национален ресурс и възможност за осъществяване на ефективен контрол по нейното изпълнение, респективно контрол по дейността на Регистъра в обществен интерес, бе създаден Обществен експертен съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по въпросите на интернет управлението. Като първа стъпка  Общественият експертен съвет трябва да одобри и приеме изготвените от Работната група документи. Председател на съвета е заместник-министър Валери Борисов, а сред 30-те участници в експертната структура са представители на министерства, регулаторни органи, научни и браншови организации, граждански и интернет сдружения.

На 21-ви април бе проведено първото работно заседание на Обществения експертен съвет и двата документа бяха представени на вниманието на членовете му за предложения и забележки. След обсъждането им на 19-ти май предстои тяхното одобрение, което ще позволи на следващия етап да бъде извършен подбор на кандидатите за избор на администратор на регистър.

Интернет управление
ICANN
EuroDIG
SEEDIG
Домейн .бг
OSCE
OECD

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Домейн .бг

Име на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
Покана за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”
Хронология на регистрацията на „.бг“

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed