Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Покана за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”

Голям размер

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) стартира от днес 1 юли 2015 г. приема на предложенията на кандидатите за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”. Методиката за оценка на предложенията и изискванията за регистрация са одобрени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, с  доклад № РД-08-192-10.06.2015 г. Двата документа („Принципи и изисквания за регистрация на имена в интернет областта “.бг” (IDN ccTLD .бг)” и „Методика за оценка на предложенията на кандидатите за Регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”) бяха изработени от Работна група към МТИТС и приети от Обществен експертен съвет. Председател на съвета е заместник-министър Валери Борисов и включва представители на министерства, регулаторни органи, научни и браншови организации, граждански и интернет сдружения.

Срокът за изготвянето и предоставянето на предложенията на кандидатите за Регистър на домейна от високо ниво .бг е 90 календарни дни от датата на публикуване на настоящата покана за участие.

Кандидатът, чието предложение в най-голяма степен отговаря на принципите и изискванията, заложени в документите и бъде оценено най-високо, ще получи подкрепата на правителството и интернет общността. Следващата стъпка от процеса на определяне на Регистър на домейн от високо ниво .бг е кандидатстване пред международната Интернет организация за имена и адреси ICANN.

Предложението на България за име на домейн на кирилица „.бг“ получи одобрение от ICANN през октомври 2014 година.

Разяснение №1 към покана за регистър на домейн ".бг"

Интернет управление
ICANN
EuroDIG
SEEDIG
Домейн .бг
OSCE
OECD

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Домейн .бг

Име на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
Покана за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”
Хронология на регистрацията на „.бг“

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed