Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Приключи приема на предложения на кандидати за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“

Голям размер

На 28.09.2015 г. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) приключи приема на предложенията на кандидатите за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“.

Срокът за изготвянето и предоставянето на предложенията бе 90 календарни дни от датата на публикуване на поканата за участие на официалния сайт на МТИТС (1 юли 2015 г.).

Отварянето на постъпилите предложения ще се състои на 01.10.2015 г. от 10 часа в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул.”Дякон Игнатий” № 9.

Интернет управление
ICANN
EuroDIG
SEEDIG
Домейн .бг
OSCE
OECD

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Домейн .бг

Име на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“
Покана за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица “.бг”
Хронология на регистрацията на „.бг“

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed