Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Отворените данни и Стратегията за цифров единен пазар

Голям размер

 

Обществена консултация/обсъждане на ЕК, ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии , Информационно  общество

Регулаторна среда за платформите, онлайн посредниците, данните и компютърните услуги в облак и икономиката на споделянето

Включва въпроси за повторна употреба на информацията от обществения сектор

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Platforms/

Срок за попълване и изпращане на онлайн въпросника  в ЕК  30 декември 2015

Съдържание на въпросника:

Обща информация;
Онлайн платформи;
Справяне с незаконното съдържание онлайн и отговорност на онлайн посредниците;
Данни и услуги в облак в цифровите екосистеми;
Икономиката на споделянето.

Онлайн въпросника на български език, може да намерите на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/6906074f-1cca-44ea-aed7-e3fa659e645e?draftid=24a2aa55-caac-4c02-af8a

Информационни технологии
Актуално в ИТ
Политики
• Документи на Европейския съюз
• Информационно общество
• Политика в областта на широколентовия достъп
• Отворени данни
• Интернет управление
• Съвет на Европа
Програми на ЕО
• Хоризонт 2020
• Механизъм за свързване на Европа
• 7-ма рамкова програма
• Програма "Подкрепа за ИКТ политики"
Обществени Консултации
Нормативни актове
• Закони
• Наредби
• Проекти
Платформа за ИКТ стандарти
Архив

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Обществени Консултации

Обществена консултация за нуждите от скорост и качество на интернет след 2020 г.
Обществени консултации на Европейската комисия
Отворените данни и Стратегията за цифров единен пазар

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed