Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Доклад "Свободата на изразяване в интернет"
Голям размер

Настоящият текст представя най-важните части от Доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) относно свободата на изразяване в Интернет в държавите участници. Преводът е осъществен от експерти на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и следва номерирането на страниците и бележките под линия на оригинала.

Пълният текст на документа заедно с приложенията е достъпен на английски език на http://www.osce.org/fom/80723

Изследване на правните разпоредби и практики, отнасящи се до свободата на изразяване и свободното предаване на информация и медийния плурализъм в Интернет в държавите участници в ОССЕ

ЧАСТ ВТОРА Преглед на законите и практиките за регулиране на интернет съдержанието в страните от ОССЕ

Блокиране, филтриране и премахване на съдържанието

Видове политика относно филтриращия софтуер и достъпа на децата до вредно съдържание 

Блокиране, филтриране и премахване на съдържанието. Заключение

Appendix I: OSCE RFoM Questionnaire

Интернет управление
ICANN
EuroDIG
SEEDIG
Домейн .бг
OSCE
OECD

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed