Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Концесия на летище София

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект: „Гражданско летище за обществено ползване София”.

Обявлението за процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 105-187282, в Националния концесионен регистър под № А-000796/02.06.2016 г. и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces под № 2 от 02.06.2016 г.


10.09.2016 г.
Във връзка с публикуваното Обявление № 2016/S 175-314608 в Официалния вестник на Европейския съюз и Обявление № 1 от 10.09.2016 г. в Държавен вестник и Националния концесионен регистър за удължаване на сроковете по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“, правим следните уточнения:

- срокът за получаване на документацията за участие в процедурата се удължава до 17.00 часа на 18.11.2016 г.;

- срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 18.11.2016 г.;

- отварянето на офертите ще се състои на 21.11.2016 г. от 11.00 часа.


23.08.2016 г.
Времето за преглед на документите в информационната стая се удължава от 10.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден, при условия и по ред на т. 3.3. от Документацията за участие.


До всички заинтересовани лица в процедурата за предоставяне на концесия за услуга на „Гражданско летище за обществено ползване София”:

 1. Отговори на постъпили въпроси (227.13 KB) 15.07.2016 г.
 2. Отговори на постъпили въпроси (231.57 KB) 15.07.2016 г.
 3. Отговори на постъпили въпроси (221.3 KB) 19.07.2016 г.
 4. Отговори на постъпили въпроси (174.17 KB) 29.07.2016 г.
 5. Отговори на постъпили въпроси (381.53 KB) 03.08.2016 г.
 6. Отговори на постъпили въпроси (253.54 KB) 03.08.2016 г.
 7. Отговори на постъпили въпроси (350.27 KB) 03.08.2016 г.
 8. Отговори на постъпили въпроси (209.55 KB) 03.08.2016 г.
 9. Отговори на постъпили въпроси (478.32 KB) 23.08.2016 г.
 10. Отговори на постъпили въпроси (187.23 KB) 23.08.2016 г.
 11. Отговори на постъпили въпроси (396.21 KB) 23.08.2016 г.
 12. Отговори на постъпили въпроси (183.99 KB) 23.08.2016 г.
 13. Отговори на постъпили въпроси (212.79 KB) 23.08.2016 г.
 14. Отговори на постъпили въпроси (214.55 KB) 13.09.2016 г.
 15. Отговори на постъпили въпроси (297.55 KB) 13.09.2016 г.
 16. Отговори на постъпили въпроси (442.25 KB) 13.09.2016 г.
 17. Отговори на постъпили въпроси (424.05 KB) 21.09.2016 г.
 18. Отговори на постъпили въпроси (316.57 KB) 21.09.2016 г.
 19. Отговори на постъпили въпроси (223.23 KB) 21.09.2016 г.
 20. Отговори на постъпили въпроси (236.47 KB) 21.09.2016 г.
 21. Отговори на постъпили въпроси (299.85 KB) 30.09.2016 г.
 22. Отговори на постъпили въпроси (230.63 KB) 30.09.2016 г.
 23. Отговори на постъпили въпроси (280.18 KB) 19.10.2016 г.
 24. Отговори на постъпили въпроси (260.69 KB) 19.10.2016 г.


30.06.2016 г.
Във връзка с подадена в Комисията за защита на конкуренцията Жалба № ВХР-1134-15.06.2016 г. срещу Решение № 419/20.05.2016 г. на Министерския съвет на Република България за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост, с която е поискано и налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ за предоставяне на концесия, Комисията за защита на конкуренцията се произнесе с Определение № АКТ-475-23.06.2016  г.,  с което оставя без уважение искането на „Мохамед Абдулмохсин Ал- Карафи и Синове за Дженеръл Трейдинг, Дженеръл Контрактинг енд Индастриъл Стракчърс У.Л.Л“ (Кувейт) и „Адмак Дженеръл Контрактинг Кампъни У.Л.Л“ (Обединени Арабски Емирства) за налагане на временна мярка - спиране на процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“- публична държавна собственост, открита с Решение № 419/20.05.2016 г. на Министерския съвет на Република България.

Определението е влязло в сила и процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ продължава, съгласно посочените срокове в Обявлението, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 105-187282, в Националния концесионен регистър под № А-000796/02.06.2016 г. и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник на електронен адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces под № 2 от 02.06.2016 г.

 

16.06.2016 г.
В Комисия за защита на конкуренцията е подадена Жалба № ВХР-1134-15.06.2016 г. срещу Решение № 419/20.05.2016 г. на Министерския съвет на Република България за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост, с която е поискано и налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ за предоставяне на концесия.

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за концесиите процедурата за предоставяне на концесия  за услуга на обект „Гражданско летище за обществено ползване София“ – публична държавна собственост е спряна.

 

Документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на летище София:

Documentation_concession_airportsofia.pdf (818.74 KB)

Приложение №1:

Prilojenie_N1_RMS_419.pdf (1.45 MB)

Приложение №2:

Prilojenie_N2_Obiavlenie_NKR_Sofia_airport.pdf (120.49 KB)

Prilojenie_N2_Obiavlenie_DV_Sofia_airport.pdf (87.11 KB)

Prilojenie_N2_ENOTICES_jalexieva_2016_067878_NF24.pdf (177.03 KB)

10.09.2016 г.:

Prilojenie_N2.1_ENOTICES_udaljavane_srokove.pdf (74.43 KB)

Prilojenie_N2.1_Obiavlenie_DV_Sofia_airport_udaljavane_srokove.pdf (115.66 KB)

Prilojenie_N2.1_Obiavlenie_NKR_Sofia_airport_udaljavane_srokove.pdf (136.71 KB)

Приложение №3:

Prilojenia_N3.1_N3.2___aktove_i_skici_Letishte_Sofia.pdf (8.94 MB)

Prilojenie_N3.3_zapoved_MO.pdf (96.61 KB)

Prilojenie_N3.4_koordinati.pdf (142.54 KB)

Prilojenie_N3.5_shumozashtiten_ekran.pdf (470.22 KB)

Prilojenie_N3.6_RMC_662.pdf (391.41 KB)

Prilojenie_N3.7_saorajenia.pdf (189.02 KB)

Prilojenie_N3.8_aktivi_GVA.pdf (18.84 MB)

Prilojenie_N3.9_Aktove_RVD.pdf (1.06 MB)

Prilojenie_N3.9_gazoprovod_RVD.pdf (83.13 KB)

Prilojenie_N3.9_imoti_RVD.pdf (3.45 MB)

Prilojenie_N3.9_RMC_475_RVD.pdf (108.13 KB)

Prilojenie_N3.10_chastna_sobstvenost.pdf (111.24 KB)

Prilojenie_N3.11_razreshenia.pdf (5.67 MB)

Приложение №4:

Prilojenie_N4_Dalgotraini_aktivi_2_30.04.2016_letishte_Sf_EAD.pdf (174.4 KB)

Prilojenie_N4_Dalgotraini_aktivi_30.04.2016_letishte_Sf_EAD.pdf (244.94 KB)

Prilojenie_N4_Materiali_2_30.04.2016_letishte_Sf_EAD.pdf (139.32 KB)

Prilojenie_N4_Materiali_30.04.2016_letishte_Sf_EAD.pdf (337.37 KB)

Приложение №20:

Prilojenie_N20_Concession_Agreement_draft_airportsofia.pdf (829.12 KB)

Приложенията към Документацията от № 5 до № 19 са налични като образци към текста ѝ.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed