Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Документи
Filtering_blocking_CoE_small.jpg
Сравнително изследване за филтриране, блокиране и премахване на съдържание от интернет
Общо проучване: http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/study-filtering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-the-internet Доклади и коментари на... ...
1_eul.gif
Препоръка CM/Rec(2016)4 [1] на Комитета на министрите до държавите-членки относно защита на журналистиката и безопасността на журналистите и другите работещи в медиите
(приета от Комитета на министрите на 13 април, 2016 г. на 1 253-то заседание на заместник-министрите) *Тревожно и неприемливо е, че журналисти и  работещи в медиите в Европа все повече са...
Декларация на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно защитата на журналистиката и безопасността на журналистите и на другите медийни участници
1. Журналистите и другите медийни участници все повече са подложени на заплахи и сплашване, отнема им се свободата, превръщат се в обект на физически атаки и дори са убивани заради разследващата си...
Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за изкореняване/ премахване на безнаказаността за тежки/сериозни нарушения на правата на човека (приети от Комитета на министрите на 30 март 2011 г., на 1110-тото заседание на заместник-министрите)
ПРЕАМБЮЛ Комитетът на министрите, Като припомня, че лицата, отговорни за актове, дължащи се на сериозни нарушения на правата на човека трябва да бъдат подведени под отговорност за действията...
Препоръка 1876 (2009) Състояние на правата на човека в Европа: необходимостта от премахване на безнаказаността
Автор (и): Парламентарната асамблея Произход - Дебат на Асамблеята на 24 юни 2009 г. (22-то заседание) (виж документ 11934, доклад на Комисията по правни въпроси и права на човека, докладчик: Г-жа...
Препоръка CM/Rec(2007)2 на Комитета на министрите към държавите-членки относно медийния плурализъм и многообразието на медийното съдържание
(приета от Комитета на министрите на 31 януари 2007 г., на 985-тото заседание на заместник-министрите) Комитетът на министрите, съгласно член 15.б от Статута на Съвета на Европа, Като вземат под...
Препоръка Rec (2003)13 на Комитета на министрите на страните-членки за предоставяне на информация чрез медиите във връзка с наказателно производство
(приета от Комитета на министрите на 10 юли 2003 г. на 848-то заседание на Заместник-министрите) СЪВЕТ НА ЕВРОПА КОМИТЕТ НА МИНИСТРИТЕ Комитетът на министрите, при условията на чл. 15, б...
Препоръка (2004)16 на Комитета на министрите към държавите-членки относно правото на отговор в новата медийна среда [1]
(приета от Комитета на министрите на 15 декември 2004 на 909-та среща на министрите)   Комитетът на министрите съгласно условията на чл.15в от Устава на Съвета на  Европа, Имайки предвид, че...
Препоръка No. R (2000) 7 относно правата на журналистите да не разкриват техните източници на информация
(Приета от Съвета на министрите на 8 март 2000 г. на 701-то заседание на заместник-министрите) Съветът на министрите, съгласно условията на чл. 15.b на Устава за Съвета на Европа, Като взема...
Декларация на Комитета на министрите относно рисковете за основните права, произтичащи от цифровото проследяване и други технологии за наблюдение
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО РИСКОВЕТЕ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЦИФРОВОТО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (Приета от Комитета на министрите на 11 юни 2013 ...
Декларация на Комитета на министрите относно защитата на свободата на изразяване и свободата на събиране и сдружаване във връзка с частните Интернет платформи и доставчици на съдържание онлайн
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И СВОБОДАТА НА СЪБИРАНЕ И СДРУЖАВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧАСТНИТЕ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМИ И ДОСТАВЧИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ...
Препоръка CM/Rec(2012)4 на Комитета на министрите до държавите членки относно защитата на човешките права по отношение на услугите, които предоставят възможност за използване на социални мрежи)
Препоръка CM/Rec(2012)4 на Комитета на министрите  до държавите членки относно защитата на човешките права по отношение на услугите, които предоставят възможност за използване на социални...
Препоръка CM/Rec(2012)3 на Комитета на министрите до държавите членки относно защитата на човешките права при осъществяване на услуги на търсене в мрежата (search engines)
ПРЕПОРЪКА CM/REC(2012)3 НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ДО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГИ НА ТЪРСЕНЕ В МРЕЖАТА (SEARCH ENGINES) (Приета от Комитета...
Препоръка CM/Rec (2012) 1 на Комитета на министрите до държавите членки относно управлението на обществените медии
ПРЕПОРЪКА CM/REC (2012) 1 НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ДО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ (Одобрена и приета от Комитета на министрите на 15 февруари 2012 на 1134-то...

      1234 Следваща Последна  
Съвет на Европа
Документи
Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed