Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Документи
Декларация на Комитета на министрите относно управлението на обществените медии
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ (Одобрена и приета от Комитета на министрите на 15 февруари 2012 г. на 1134-то събрание на представителите) I....
Окончателен доклад във връзка с прекратяването на дейността н CDMC
УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ ПО МЕДИИ И НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА (CDMC) ЮНИ 2005 – ДЕКЕМВРИ 2011 ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА CDMC НАЧАЛОТО...
Препоръка CM/Rec(2011)7 на Комитета на министрите до държавите членки относно ново понятие за медиите
Препоръка CM/Rec(2011)7 на Комитета на министрите до държавите членки относно ново понятие за медиите (Приета от Комитета на министрите на 21 септември 2011г. на 1121-та среща на представителите)...
Декларация на Комитета на министрите относно принципите за управление на Интернет
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО ПРИНЦИПИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ (приета от Комитета на министрите на 21 септември 2011 г. на 1121-та среща на представителите) 1. Интернет е...
Декларация на Комитета на министрите относно закрилата на свободата на изразяване и информация и свободата на събиране и сдружаване във връзка с имената на домейни и имената на стрингове в Интернет (Internet domain names and name strings)
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО ЗАКРИЛАТА НА СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ И СВОБОДАТА НА СЪБИРАНЕ И СДРУЖАВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМЕНАТА НА ДОМЕЙНИ И ИМЕНАТА НА СТРИНГОВЕ В ИНТЕРНЕТ...
Декларация на Комитета на министрите относно управлението на IP адресите· в обществен интерес
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА IP АДРЕСИТЕ· В ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС (приета от Комитета на министрите на 29 септември 2010 г. по време на 1094-та среща на...
Декларация на Комитета на министрите относно Цифровия дневен ред на Европа
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО ЦИФРОВИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ЕВРОПА (приета от Комитета на министрите на 29 септември 2010 г по време на 1094-та среща на представителите) *Член 1 от...
Декларация на Комитета на министрите относно неутралността на мрежата
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО НЕУТРАЛНОСТТА НА МРЕЖАТА (приета от Комитета на министрите на 29 септември 2010 г. по време на 1094-та среща на представителите) 1. Държавите...
Декларация на Комитета на министрите относно засилване на участието на държавите членки в сферата на управлението на Интернет – Консултативния правителствен комитет (GAC) на Интернет корпорацията за домейн имена и Интернет адреси (ICANN)
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТНОСНО ЗАСИЛВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ – КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРАВИТЕЛСТВЕН КОМИТЕТ (GAC) НА ИНТЕРНЕТ КОРПОРАЦИЯТА ЗА...
Резолюция „Към ново понятие за медиите”, приета от Първата конференция на министрите на държавите членки на Съвета на Европа по въпросите на медиите и новите комуникационни услуги, проведена в Рейкявик, Исландия на 28 и 29 май 2009 г. под надслов „Ново понятие за медиите?”
РЕЗОЛЮЦИЯ „КЪМ НОВО ПОНЯТИЕ ЗА МЕДИИТЕ”, ПРИЕТА ОТ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЕДИИТЕ И НОВИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, ПРОВЕДЕНА В...
Резолюция: Управлението на Интернет и основните Интернет ресурси, приета от Първата конференция на министрите на държавите членки на Съвета на Европа по въпросите на медиите и новите комуникационни услуги, проведена в Рейкявик, Исландия на 28 и 29 май 2009 г. под надслов „Ново понятие за медиите?”
РЕЗОЛЮЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ И ОСНОВНИТЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ, ПРИЕТА ОТ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЕДИИТЕ И...
Резолюция: Развитие на антитерористичното законодателство в държавите членки на Съвета на Европа и неговото въздействие върху свободата на изразяване и информация, приета от Първата конференция на министрите на държавите членки на Съвета на Европа по въпросите на медиите и новите комуникационни услуги, проведена в Рейкявик, Исландия на 28 и 29 май 2009 г. под надслов „Ново понятие за медиите?”
РЕЗОЛЮЦИЯ: РАЗВИТИЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА И НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СВОБОДАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА...
Политическа декларация, приета от Първата конференция на министрите на държавите членки на Съвета на Европа по въпросите на медиите и новите комуникационни услуги, проведена в Рейкявик, Исландия на 28 и 29 май 2009 г. под надслов „Ново понятие за медиите?”
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЕДИИТЕ И НОВИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, ПРОВЕДЕНА В РЕЙКЯВИК, ИСЛАНДИЯ НА...

  Първа Предишна1234 Следваща Последна  
Съвет на Европа
Документи
Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed