Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Предстояща конференция на министрите на европейските страни в областта на медиите и информационното общество

На 7 и 8 ноември 2013 г. в Белград ще се състои конференция на високо равнище, на тема „Свободата на изразяване и демокрацията в цифровата епоха, възможности, права и отговорности”. Събитието се организира от Съвета на Европа с цел да насърчи диалога и сътрудничеството между европейските държави в областта на свободата на изразяване, медиите и управлението на Интернет.

Бързото развитие на новите информационни и комуникационни технологии изисква нови подходи и видове политики към многоизмерната и сложна медийна среда. Рисковете и предизвикателствата пред демокрацията, правата на човека и върховенството на закона в съвременния свят трябва да се решават с общи усилия и с участието на всички заинтересовани страни.

По време на конференцията ще бъде разпространен научен доклад за резултатите от работна среща, посветена на усъвършенстването на управлението на обществените електронни медии в новата информационна среда, проведена във Варшава през май 2013 г. Докладът обобщава предложенията на научни работници, практици, мениджъри и специалисти в областта на медиите и е достъпен в електронен формат на английски език на  http://www.id.uw.edu.pl/dzialy/badania/strona/-esf-workshop.

Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на Съвета на Европа, в Секцията по медии и информационно общество:  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/ и на сайта на конференцията: www.coe.int/confmedia2013

 

Съвет на Европа
Документи
Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed