Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА 13.05.2003

ДИРЕКЦИЯ "ПОЩЕНСКА ПОЛИТИКА "

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. На 15.05.2003 г. (четвъртък) от 16 ч., в гр. Пловдив, Централна поща, ще бъде пуснато в употреба издание на тема "110 години филателно движение в България и Национална филателна изложба "БЪЛГАРИЯ`2003": една пощенска марка, илюстрован плик със знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.
Номинална стойност на марката: 0,36 лв.
Формат на марката: 45/25 мм
Техника на отпечатване: офсет
Перфорация на марката: гребеновидна
Хартия: бяла
Тираж на марката: 100 000 бр.
Тираж на илюстрования плик: 14 590 бр.
Стойност на специалния знак
за цена на пощенската услуга: 0,36 лв.
Художник: Вилиам Китанов

2. На 15.05.2003 г. (четвъртък) от 16 ч., в гр. Пловдив, Централна поща, ще бъде пуснато в употреба издание на тема "60 години от рождението на Георги Аспарухов - Гунди": илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.
Тираж на илюстрованата пощенска карта: 1 995 бр.
Стойност на специалния знак
за цена на пощенската услуга: 0,18 лв.
Художник: Атанас Атанасов

3. На 16.05.2003 г. (петък) от 10 ч., в гр. Бургас, 8000 ще бъде пуснато в употреба издание на тема "100 години пристанище Бургас": илюстрована карта с нов, оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.
Тираж на илюстрованата карта: 1 735 бр.
Стойност на оригиналния знак
за цена на пощенската услуга: 0,18 лв.
Художник: Георги Янков

4. На 21.05.2003 г. (сряда) от 10 ч., в гр. София, Централна поща, Музей на съобщенията, ще бъде пуснато в употреба издание на тема "Програма за професионална ориентация и реализация "Българската мечта": илюстрован плик със знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.
Тираж на илюстрования плик: 12 985 бр.
Стойност на специалния знак
за цена на пощенската услуга: 0,36 лв.
Художник: Светлин Балездров

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване за 3 (три) работни дни в съответните пощенски станции.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed